close
menu

Lantbruk

Jordbruket är sedan lång tid tillbaka en av de viktigaste näringarna. I dag kan du hitta våra livsmedelsprodukter i hela Sverige. Årligen omsätter branschen över 2,7 miljarder och sysselsätter nästan 700 personer. De gotländska livsmedelsprodukterna har ett gott renommé runt om i landet. Förutom att sprida den goda bilden av Gotland i Sverige bidrar branschen till att hålla vårt landskap öppet som i sin tur gynnar bilden av Gotland än mer.

0

MILJARDER KRONOR

0

ANSTÄLLDA

Kontaktperson

Andreas Nypelius

Ordförande LRF Gotland

www.lrf.se