Sustainable Plejs

Sustainable Plejs är ett EU-projekt som skall stärka Gotland som en hållbar destination och skapa reseanledningar året om. Insatser pågår under 2023-2026 och riktar sig till små eller medelstora företag inom besöksnäringen.

Vi vill sätta Gotland på kartan som den mest attraktiva och hållbara destinationen i Sverige. För att lyckas med det ska vi stärka den gotländska besöksnäringen i deras utveckling av hållbara affärsmodeller. Vi ska även förstärka besöksnäringens samarbeten med det befintliga utbildningssystemet på Gotland. Genom att förse företagen med nya kunskaper, kontakter och arbetssätt kommer projektet att bidra till omställningen av den gotländska besöksnäringen.

Projektet kommer erbjuda två affärsutvecklingsprogram under projektets tre år – Lyftet och Spetsen. I Lyft-programmet får totalt 30 företag i början av sin hållbarhetsresa möjlighet att arbeta med de tre olika dimensionerna av hållbarheten praktiskt i sina verksamheter. Målet är att de deltagande företagen ska ha gjort ett åtagande om att vara ett sustainable plejs efter genomfört program.

Ytterligare 30 företag, främst deltagare i Spets-programmet och de som kommit något längre i sin hållbarhetsresa, får fokusera mer på den sociala hållbarheten hos sina verksamheter. Efter genomfört program ska de ha utvecklat arbetssätt för talent management.

Samtliga deltagande företag kommer dessutom erbjudas framtagning av kommunikativt material i form av bild och text för sina verksamheter. Det framtagna materialet kan användas i flera kanaler, vilket kommer bidra till en mer enhetlig bild av Gotland som en hållbar destination.

Under projekttiden görs även en kartläggning av det befintliga utbildningssystemet på Gotland för att undersöka vad som behövs för att jobba med strategisk kompetensförsörjning kopplat till besöksnäringen. Målet är att få en bättre samverkan mellan näringen och utbildarna, samt komma fram till rekommendationer för framtida satsningar.

Projektet Sustainable Plejs är ett samverkansprojekt mellan Gotlands Besöksnäring AB och Tillväxt Gotland där GFB är projektägare. Projektet startades i januari 2023, och pågår fram till april 2026.

Projektet är finansierat av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt av Region Gotland.

Emelie A Bergbohm

Projektledare
eu
tvv
rg
Skrolla till toppen