Molekyl - Industriell symbios

Molekyl är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan Gotland och Kalmar.

Syftet är att stötta och utbilda företrädare för industrierna i att hitta, eller åtminstone påbörja sin resa mot att hitta, symbioser med andra företag i cirkulära affärsmodeller. Det innebär konkret att företagen identifierar och säkerställer metoder för att dra nytta av varandras restprodukter, såsom energi, vatten eller biprodukter, mot en mer hållbar produktion. Omställningen ryms i huvudsak inom FN:s globala mål nummer nio om hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Projektet pågår under tre år med start i oktober 2023.

Genom kunskapsseminarier, workshops, stöd för samarbeten och möjligheter till så kallade testbäddar kommer deltagande företag att ta avgörande kliv framåt i sin hållbara utvecklingsresa. Samtidigt stärker de varumärket och attraktionskraften som arbetsgivare.

Målet för projektet på Gotland är att minst sex företag ska vara engagerade i två symbioser och att ytterligare ett antal företag ska ha påbörjat sin resa mot samma mål under projekttiden.

Molekyl – industriell symbios är ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Gotland och IUC Kalmar län som ska stötta företag i att hitta symbioser med andra företag i cirkulära affärsmodeller. Projektet är finansierat av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt delfinansierat av Region Gotland och Region Kalmar län.

Rasmus

Rasmus Flick

Projektledare

rasmus@tillvaxtgotland.se

Ulrica

Ulrica Fransson

Kommunikatör

ulrica@tillvaxtgotland.se

Loggor
Skrolla till toppen