Kompetenskvittot

Rätt kompetens på rätt plats

Syftet med projektet är att vidareutveckla Vuxenutbildningen utifrån Gotlands behov. Genom validering kartläggs en individs kunnande och kan bidra till att förkorta en utbildningsinsats. 

Projektets uppgift är att öka kunskap om hur validering som verktyg kan stärka kompetensförsörjning hos enskilda arbetsgivare och skapa goda förutsättningar för livslångt lärande. Ett mål är att skapa en inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven.

Fokus i projektet är att kartlägga, främja och utveckla validering där samverkan är en central grund.
 
Projektet pågår till december 2024. Projektet finansieras av Tillväxtverket och ägs av Region Gotland. 

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta:

Personal

Annette Löwenstein

Projektmedarbetare

annette@tillvaxtgotland.se

Namnlös design

Jörgen Benzler

Projektledare

jorgen.benzler@edu.gotland.se

KOMPETENSKVITTOT -5
Skrolla till toppen