Drivet

Näringslivsdriven platsutveckling

Målet med projektet är att tillsammans med aktörerna på Gotland ta fram ett väl förankrat förslag på en näringslivsdriven samarbetsmodell och en verktygslåda av metoder som stöttar utveckling av idéer på de mindre orterna utifrån gemensamma mål och mervärden. 

 

Vi ska formalisera samarbete mellan företag, näringslivsföreningar och offentlig verksamhet för att stärka orterna och utveckla näringslivet så att fler vill bo och besöka Gotland och i förlängningen att fler arbetstillfällen på landsbygden skapas.

 

Vi ska kort och gott ta fram en idé hur de olika orterna bäst kan samverka kring platsutveckling till gagn för både orterna, jobben, utvecklingen och människorna. Vi bygger på de förslag och tankar som kom fram under arbetet med en etablerings- och platsutvecklingsstrategi som vi tog fram häromåret.

3

Tomas Kruth

Projektledare
Copy of Signaturer
Skrolla till toppen