Hotell & Restaurang

Visby är en av de restaurangtätaste orterna i hela Sverige! Inte minst har Gotland ett stort utbud året runt. Årligen kan man se en stor andel av restaurangerna vara med i White Guide som får anses som en kvalitetsstämpel.

För en besöksintensiv ort som Gotland är denna bransch en av de absolut viktigaste. Branschen ska klara att leverera hög kvalitet till alla besökare, så väl under juli som har 500 000 besökare som i februari vilken är en av de lugnaste månaderna. Branschen omsätter över 1,1 miljarder kronor i och har mer än 1100 årsanställda.

Miljarder kronor
Anställda

Kontaktperson

styrelse-tvg-2016-687a0589

Magnus Larsson

Ordförande Gotlands Krögarförening
0703-54 85 92