Alla behövs

Alla behövs är en näringslivsdriven insats för att främja kompetensförsörjningen i det gotländska näringslivet.

Projektet ska matcha unga och unga vuxna 16-35 år som är i, eller riskerar att hamna i utanförskap, långvarig arbetslöshet och annan problematik, mot arbete.

Projektet drivs av Tillväxt Gotland i samverkan med övriga aktörer med syfte att fler skall hamna i ett positivt sammanhang, bli självförsörjande och bidra till samhället.

Målgruppen är unga och unga vuxna som idag varken arbetar eller studerar och som av olika anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden på egen hand.

Deltagare kan anvisas från socialtjänsten, avdelningen för arbetsliv och etablering, Polisen, frivården, gymnasiet, beroendeenheten och privatpersoner.

Företagen vi riktar oss till ska ha behov av kompetens, vilja att anställa och ett öppet hjärta.

Matchar kompetensbehov hos företag med unga individers kompetens och vilja.

Arbetssättet kännetecknas av låga trösklar, snabbhet och enkelhet.

Maria

Maria Eliadis Alvermark

073-612 25 94
Hanna

Hanna Bergdahl

073-069 28 18
eu
rg
Skrolla till toppen