En idé som bär frukt

Tillväxt Gotlands verksamhetsidé är att se till att nya företag etablerar sig på ön, att befintliga verksamheter växer och att fler jobb skapas.

Vi arbetar med alla branscher och ser till att de behov och krav som finns i respektive bransch lyfts fram och förhoppningsvis kan åtgärdas. Det här bidrar till ett fungerande och attraktivt företagsklimat.

Tillväxt Gotland är också en viktig mötesplats. Här träffar branschföreträdare, myndigheter och organisationer varandra för att diskutera möjligheter och lösa problem.

Som medlem kan du skapa bättre affärer för dig, ditt företag och hela Gotland. Vi är en stark förening som består av 650 medlemmar. Vill du också vara med?

katal

Våra viktigaste områden

Tillväxt Gotlands viktigaste områden är Besöka, Etablera och Bo&Leva. Dessa tre områden är katalysatorer till hela näringslivet – oavsett vilken bransch ditt företag tillhör. Får vi fler besökare till ön, nya företag som vill etablera sig och ett större antal personer som önskar bo här gynnar det oss alla.

För vart och ett av dessa områden finns ett medlemsråd. Deras främsta uppgift är att skapa tillväxt inom respektive område. Varje råd träffas fyra gånger per år. Som medlem i vår förening har du möjlighet att vara med i något av dessa råd. Kontakta oss gärna för intresseanmälan.

Besöka

Besöksnäringen är en av våra viktigaste näringar och färgar hela vårt näringsliv. Bra kommunikationer med båt och flyg har gjort att vi de senaste åren haft en positiv utveckling inom näringen.

Högsäsongen inträffar under sommarperioden och insatser görs för att bredda säsongen till andra delar av året. Fram för allt weekendresor under höst och vinter har blivit mer och mer populära.

guestnights

0

Antal gästnätter
travel

0

Antal resor till och från Gotland

Etablera

Tillväxt Gotland ger mod och inspiration till utveckling och skapar bättre förutsättningar för nytänkande, nätverk, affärer och etableringar.

Tillväxt Gotland ger stöd och service för att hjälpa till rätta; lotsa enskilda ärenden till rätt instans i syfte att utveckla befintliga och nya företag.

Tillväxt Gotland är en mötesplats och forum för dialog mellan företagare och den offentliga sektorn för att stärka utvecklingskraften.

new_business

0

Antal nystartade företag
workplaces

0

Antal arbetstillfällen

Bo & leva

Tillväxt Gotland jobbar för att vi skall kunna bo och leva på hela Gotland. Att skapa förutsättningar för att bo och leva på en plats är grunden för tillväxt. Dit människor kommer för att bo och leva dit kommer också etableringar av företag och verksamheter.

Gotland är en härlig plats att bo och leva på! Förutom Visby finns ett flertal serviceorter runt om på ön där skola, vård och omsorg finns.

På landsbygden kan vi idag stoltsera med att ha "Sveriges bästa fiberutbyggnad". Mycket tack vare ett rikt föreningsliv med stort engagemang.

moved_in

0

Antal inflyttade
moved_out

0

Antal utflyttade
heart

Tillväxt Gotland ska vara katalysatorn för näringslivet och driva frågor som gör det enklare att investera i forskning, utrustning och personella resurser.

Vår personal

Låt oss presenterar de krafter som jobbar på Tillväxt Gotland. Vi är en liten stab med fast anställda. Utöver dessa så har vi en grupp med projektanställda medarbetare. De flesta av dessa jobbar med kortare eller längre projekt som initierats av önskemål och behov från våra medlemsföretag.

Kontakta gärna oss om du har frågor rörande ett projekt eller om du vill tipsa om något.

Roger

Roger Hammarström

Verksamhetsledare för Tillväxt Gotland
Erik

Erik Örhn

Sustainble Speis
My

My Wrethagen

Sustainble Speis
paula

Paula Cederberg Ahlsten

Matbyrån
Maria

Maria Eliadis Alvermark

Alla behövs på Gotland
malin

Malin Björkvist

Alla behövs på Gotland
Hanna

Hanna Bergdahl

Alla behövs på Gotland (Föräldrarledig)
Aina

Aina Maj Landvik

Industriprojektet Klivet
Jenny

Jenny Lundahl

Omställningskultur
Therese

Therese Wikman

Omställningskultur
sophia

Sophie Jansen

Industriprojektet Klivet
Mirre

Miriam "Mirre" Nilsson

Investerarnätverket Gotland
Simon

Simon Kanellos

Frityrolja till biogas
Björn

Björn Pettersson

Kommunikatör

Vår styrelse

I Tillväxt Gotlands styrelse sitter erkända yrkesmän- och kvinnor med erfarenhet och specialkunskaper inom olika branscher. Styrelsens roll är att sätta upp riktlinjer för Tillväxt Gotlands verksamhet som bidra till att utveckla det gotländska näringslivet.

Styrelsen ska bestå av minst åtta och högst tretton ledamöter, fördelade på kvinnor och män. Ledamöterna ska representera olika branscher, organisationer och myndigheter. Mandatperioden för varje ledamot är 2 år. Styrelsen och ordförande utses av stämman.

dino-350x350-circle

Paul Dino Larsson

Ordförande samt ICA Maxi-handlare på Gotland
cecilia-350x350-circle

Cecilia Daun

Cecilia Daun
marcus-350x350-circle

Marcus Risberg

VD för Destination Gotland AB sedan 2021
dan-350x350-circle

Dan Kolmodin

VD och delägare i Arriba bygg AB sedan 1999. Född 1962
martin-350x350-circle

Martin Becker

Chef Försäkringar Länsförsäkringar Gotland sedan 2017. Född 1976
magnus-350x350-circle

Magnus Larsson

Driver KSR Visby AB/McDonald´s Gotland sedan 2008. Född 1967.
eva-350x350-circle

Eva Engström

Egen företagare och nyvald i GUBIS styrelse, Född 1962
murat-350x350-circle

Murat Eldenblom Özyurt

Egen företagare och styrelseledamot i Gotlands internationella företagarförening
mattias-350x350-circle

Mathias Cöster

Lektor företagsekonomi Uppsala Universitet Campus Gotland
jenny-350x350-circle

Jenny Sander

HR-chef, Cementa AB
markus-350x350-circle

Markus Moisejeff

Markus Moisejeff, CAO ( Chief Administrative Officer) PayEx
johan-350x350-circle

Johan Granath

Grundare av E-GO AB - delningstjänst för elfordon.
nancy-350x350-circle

Nancy Yussef

Entreprenör och ordförande i Företagarna på Gotland

Lär dig mer om oss

Vi gillar om du kan allt om oss och föreningens arbete! Ett av våra ledord är dessutom "öppenhet".

Om vi förstår varandras roller kan vi tillsammans bidra till att tillväxten ökar genom att nya företag etablerar sig på ön, att befintliga verksamheter växer och att fler jobb skapas.

Här lägger vi löpande upp sådant som inte finns på hemsidan. Allt för att vi skall hålla varandra uppdaterade och öka samarbetet.

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Stadgar

Integritetspolicy