Handel

Handeln på Gotland omsätter cirka 6,4 miljarder kronor inklusive fordonsverksamhet och har över 2000 anställda. Med detta är det den största branschen på ön. Utvecklingen följer väl riket i snitt med 2-3% ökning per år de senaste åren. Utbudet är väl utvecklat med cityhandel, externhandel och handel på de olika serviceorterna.

Miljarder kronor
Anställda

Kontaktperson

7

Roger Hammarström

Ordförande Gotland Handel och verksamhetsledare Tillväxt Gotland
Skrolla till toppen