Handel

Handeln på Gotland omsätter cirka 6,4 miljarder kronor inklusive fordonsverksamhet och har över 2000 anställda. Med detta är det den största branschen på ön. Utvecklingen följer väl riket i snitt med 2-3% ökning per år de senaste åren. Utbudet är väl utvecklat med cityhandel, externhandel och handel på de olika serviceorterna.

Miljarder kronor
Anställda

Kontaktperson

roger

Roger Hammarström

Ordförande Gotland Handel och verksamhetsledare Tillväxt Gotland
Skrolla till toppen