Näringar -Gotlands styrkeområden

Oavsett vilken bransch ditt företag tillhör så finns det näringar som ger just näring till ditt företag och din bransch! På Gotland är det sedan länge den gröna näringen samt besöksnäringen som är de starkaste, våra styrkeområden! Till detta har också lagts "Företagens energiomställning" samt den kreativa näringen som numer anses vara ett styrkeområde för Gotland.

För att ditt företag och din bransch ska kunna ligga i framkant jobbar Tillväxt Gotland i dessa styrkeområden. Vi engagerar oss i besöksnäringen genom nära kopplingar till Gotlands förenade besöksnäring. Vårt engagemang i den gröna näringen har vi genom vårt delägarskap i Gotland grönt centrum. När det gäller "Företagens energiomställning" samlas vi i ett energinätverk dit alla företag är välkomna för att jobba med sin egen energiomställning.

Nyhetsbrev TvG-5

GRÖNA NÄRINGEN

MATBYRÅN

Matbyrån finns till för att stärka och utveckla företag inom mat och livsmedel på Gotland. 
Vi säger att vi ”leder i mellanrummen” - skapar bryggor mellan olika delar i mat- och livsmedelssystemet och ser till att ingen ramlar mellan stolarna.

Vår filosofi är att när vi genom hela mat och livsmedelssystemet jobbar tillsammans kan vi bli mer till hållbara - ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

Matbyrån Gotland AB grundades till följd av ett samarbetsprojekt mellan Gotland Grönt Centrum, Tillväxt Gotland och LRF Gotland och är ett helägt dotterbolag till Gotland Grönt Centrum. Samarbetsprojektet finansierades via landsbygdsprogrammet. 

Sustainableplejs

BESÖKSNÄRINGEN

GOTLANDS FÖRENADE BESÖKSNÄRING

Gotlands förenade besöksnäring arbetar med att skapa förutsättningar för att den regionala ambitionen i Besöksnäringsstrategin ska nås; att Gotland ska bli norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål. Föreningen företräder den gotländska besöksnäringen både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Genom att vara representanter för besöksnäringen är det lättare att tillsammans skapa förutsättningar och påverkanskraft.

Projektet Sustainable Plejs är ett samverkansprojekt mellan Gotlands Besöksnäring AB och Tillväxt Gotland där GFB är projektägare. Projektet startades i januari 2023, och pågår fram till april 2026. Projektet är finansierat av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt av Region Gotland.

Skärmavbild 2023-05-26 kl. 11.20.26

KREATIVA NÄRINGEN

KULTURUM

 Gotlands kulturrum är ett gotländskt kluster av kulturföretagande och en levande mötesplats mitt i centrala Visby. Två minuter till havet och en minut till Ringmuren.

Vi startade som en ekonomisk förening i november 2017 och invigde vår verksamhet i september 2019. 

Historien startade redan 2015 när Kulturskolan skulle flytta från sina lokaler och Region Gotland ville sälja av fastigheterna. Genom den ideella föreningen Kulturklustret Visby (som sedan bildade Gotlands Kulturrum) stoppades en försäljning som skulle inneburit en förlust för Visby innerstad. 

Verksamheten består idag av medlemmar, intressenter, styrelse, verksamhetsledare och samarbetspartners. Kulturums alla företag är medlemmar i Tillväxt Gotland och tillsammans har föreningarna drivet projektet Omställningskultur och kommer framöver se på fler projekt tillsammans.

ENERGIOMSTÄLLNINGEN

FÖRETAGARNAS ENERGIOMSTÄLLNING

2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Utsläpp från verksamheter inom Sveriges gränser ska då vara minst 85 procent lägre än 1990. Detta är beslutat av Sveriges riksdag.

Nyckeln till framgångsrik omställning ligger i ett nära och långsiktigt samarbete mellan alla som är aktiva och verkar på Gotland; allt från besökare, fast- och säsongsboende, föreningar och företag till offentliga organisationer.

Tillväxt Gotland och Energicentrum skapade nätverket tillsammans för att påskynda och stötta omställningen oss alla företag på ön. För att veta mer om detta nätverk kontakta: Petra Ahlman, petra.ahlman@gotland.se

Var med när Gotland ställer om!

symbol
Skrolla till toppen