close
menu

Fastighet

Fastighetsbranschen på Gotland är spännande! Här samsas privata och kommersiella lokaler med stad och landsbygd. Inte minst i världsarvet Visby finns ett unikt fastighetsbestånd med över 800 fastigheter. Branschen omsätter cirka 1,1 miljarder kronor och har cirka 250 anställda.

0

MILJARDER KRONOR

0

ANSTÄLLDA

Kontaktperson

Hans-Göran Eklund

Fastighetsägare Visby

070-5451538