close
menu
Bli medlem

Tillsammans får vi Gotland att växa

Gör som öns eldsjälar, entreprenörer och etablerade företag.
Bli medlem i Tillväxt Gotland.

Branscher

Om du är snickare på sudret eller handlare på norr spelar egentligen ingen roll. Vi jobbar för att alla branscher och hela Gotland skall kunna växa. Vi jobbar för fler besökare, fler etableringar och att få fler att bosätta sig här.

Vårt mål är att öka samarbetet inom och mellan olika branscher. Genom att samarbeta kan vi hitta de eventuella hinder som finns för fortsatt tillväxt. Och genom att belysa dessa hinder för våra politiker och det offentliga ökar möjligheterna för näringslivet att växa. Kolla här vilken bransch som passar dig bäst!

Bygg

Fastighet

Bank & Finans

Handel

Hotell & Restaurang

Industri

Lantbruk

Transport

Övrigt

Gotlands näringsliv växer så det knakar.
Det ska vi fortsätta att göra.

Blogg

17

Sep

17 september 2020 / Roger Hammarström

Utveckling bland entreprenörers idéer

Till följd av corona-pandemin avsatte Region Gotland 2 miljoner kronor till gotländska företagare för att stärka långsiktig utveckling i linje med beslutade strategier och program. Näringslivsberedningen och Idékontoret har ansvarat för att pengarna gått till företag som har drabbats. Det ekonomiska bidraget var en injektion för att våga tänka nytt och bygga vidare på sina utvecklingsidéer.  

Vi har nu delat ut närmare 2 mkr och arbetar nu med uppföljning för att senare i höst kunna göra en slutrapport. Vi har identifierat och sett utvecklingspotential bland många kreativa projekt som vi hoppas kunna växla upp på sikt....

Läs mer & kommentera

Evenemang

22 september 2020

Frukostmöte

Frukostmöte om fossilfritt resande

Läs mer och anmälan
24 september 2020

Branschmöte

Handelsdag

Läs mer och anmälan

Frukostmöten

Branschmöten

Medlemdsmöten

Styrelsemöten

Övriga möten

Näringslivsfrukost

Internationalisering

Företagardagen

Almedalsveckan