close
menu
Bli medlem

Tillsammans får vi Gotland att växa

Gör som öns eldsjälar, entreprenörer och etablerade företag.
Bli medlem i Tillväxt Gotland.

Branscher

Om du är snickare på sudret eller handlare på norr spelar egentligen ingen roll. Vi jobbar för att alla branscher och hela Gotland skall kunna växa. Vi jobbar för fler besökare, fler etableringar och att få fler att bosätta sig här.

Vårt mål är att öka samarbetet inom och mellan olika branscher. Genom att samarbeta kan vi hitta de eventuella hinder som finns för fortsatt tillväxt. Och genom att belysa dessa hinder för våra politiker och det offentliga ökar möjligheterna för näringslivet att växa. Kolla här vilken bransch som passar dig bäst!

Bygg

Fastighet

Bank & Finans

Handel

Hotell & Restaurang

Industri

Lantbruk

Transport

Övrigt

Gotlands näringsliv växer så det knakar.
Det ska vi fortsätta att göra.

Blogg

30

Jun

30 juni 2020 / Roger Hammarström

Över 90 ansökningar och 1,5 miljoner beviljade till idérika gotländska entreprenörer

Sedan starten av Idékontoret har de gotländska näringslivsorganisationerna, med stöd från Region Gotland, delat ut 1,5 av totalt 2 miljoner kronor till gotländska företag. Idékontoret var från början en idé vi hade för att stödja de gotländska företagen som drabbats extra hårt i pandemin. Detta var en av många åtgärder vi föreslog till Region Gotland och en av flera som sedan beviljades.

Idéerna som kommer in är många. Ungefär hälften av inkomna ansökningar är beviljade. För att kunna supporta de sökande på bästa sätt har vi haft hjälp av Nadja Lindh. Nadja koordinerar arbetet, tar emot ansökningar, bollar med de sökande för att sedan bereda beslutsmöten där vi i de gotländska näringslivsorganisationerna fattar beslut. De nu beviljade idéerna fördelar sig enligt följande: ...

Läs mer & kommentera

Evenemang

24 september 2020

Branschmöte

Handelsdag

Läs mer och anmälan

Frukostmöten

Branschmöten

Medlemdsmöten

Styrelsemöten

Övriga möten

Näringslivsfrukost

Internationalisering

Företagardagen

Almedalsveckan