Tillsammans mot ett mer medvetet resande: Insikter från GSTC2024

Världskongressen för hållbar turism, Global Sustainable Tourism Council GSTC2024 arrangerades i Stockholm 23-25 april 2024, och en delegation från Gotland bestående av Kati Ahtee, My Wrethagen från GFB, Emelie Appelholm-Bergbohm från Tillväxt Gotland deltog i kongressen inom ramen projektet Sustainable Plejs. Även Karin Winsnes från Region Gotland närvarande under mötet.

I Sverige finns ett växande intresse för att arbeta enligt GSTC:s hållbarhetskriterier. Destinationer som Järvsö, Västerbotten, Åsnen och Djurgården arbetar redan med dem. Kan Gotland stå på tur i framtiden? Klart är att vi inom projektet Sustainable Plejs med Tillväxt Gotland och Gotlands Förenade Besöksnäring i spetsen redan idag inspireras av GSTC:s ramverk och definitioner av hållbarhet inom besöksnäringen, och vi tittar just nu på hur vi kan implementera delar av processerna till vårt arbete med företagen.

GSTC-kongressen ägde rum på olika mötesplatser på Djurgården och vid museiparken vid Gärdet i Stockholm.

Betydelsen av det hållbara besöket

Frågor som diskuterades under kongressen var bland annat om hur destinationer bättre kan ta hand om sina lokalsamhällen i relation till besöksnäring, attrahera besökare med ett jämnare flöde året runt, hur kan vi bromsa överturism och verka i balans med natur- och kulturvärden. Besöksnäringen behöver bli proffs på att utbilda sina konsumenter i vad som är hållbart och som samtidigt skapar minnen och möten för livet. Ibland skaver det mellan olika intressen, och det kan vara svårt att prata om vad vi behöver uppoffra för att nå dit.

Många fina samtal, nya insikter och lärdomar har plockats med hem till Gotland, allt i syfte att fortsätta utveckla Gotland till den mest attraktiva och hållbara platsen att bo, leva och besöka 2027.

Sveriges kronprinsessa H.K.H. Victoria närvarade vid invigningen av kongressen.

Webbinarium ”Höjdpunkter från Global Sustainable Tourism Conference 2024”

För er som blir extra nyfikna på kongressens innehåll, kommer Visit Sweden den 5 juni sända ett webbinarium där de delar lärdomar och inspiration från kongressen.

Anmäl er till webbinariet ”Höjdpunkter från Global Sustainable Tourism Conference 2024”

Mer om Sustainable Plejs

Sustainable Plejs är ett EU-projekt som skall stärka Gotland som en hållbar destination och skapa reseanledningar året om. Insatser pågår under 2023-2026 och riktar sig till små eller medelstora företag inom besöksnäringen. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Gotlands Besöksnäring AB och Tillväxt Gotland där GFB är projektägare. Projektet är finansierat av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt av Region Gotland. Läs mer om projektet här: www.tillvaxtgotland.se/sustainable-plejs

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen