Sustainable Plejs samlar Gotlands besöksnäring och internationella studenter för hållbar destinationsutveckling

Den 6 december samlade Sustainable Plejs företagsledare från den gotländska besöksnäringen och studenter från masterprogrammet i hållbar destinationsutveckling på Campus Gotland. Tillsammans genererade de idéer för hur Gotland kan bli en mer hållbar destination i framtiden och vilka lösningar som behöver komma på plats för att nå dit. 

Träffen genomfördes inom ramen för affärsutvecklingsprogrammet Spets som omfattar 16 gotländska besöksnäringsföretag. Under ett år framåt kommer dessa företagsledare fördjupa sitt fokus mot hur de kan arbeta med att förbättra sin sociala hållbarhet inom sina verksamheter.

Campus Gotlands utbildning Master’s Programme in Sustainable Destination Development lockar varje år studenter från hela världen. Turistdestinationer över hela världen står inför stora utmaningar. Med färre besökare hotas deras ekonomi, med fler besökare hotas deras sociala, kulturella och ekologiska hållbarhet. Hur blir besök hållbara? Vad krävs för att åstadkomma hållbara besöksplatser och hur kan vi säkerställa att de fortsätter att vara det? Masterprogrammet inom hållbar destinationsutveckling vänder sig till studenter som vill utveckla gränsöverskridande, internationella nyckelkompetenser inom detta område.

Deltagarna i workshopen fick bland annat visualisera Gotlands framtid tio år framåt i tiden. Bland förslagen målades en vision om en ö som;

  • Rullar fram med fossilfria fordon
  • Har tillgång till rent vatten för alla
  • Är en attraktiv plats att verka på
  • Har tillgång till hälsosam och kvalitativ mat för alla
  • Nyttjar och producerar ren energi
  • Är en levande ö året runt
  • Är en förebild för hur människor kan få en bra balans mellan liv och arbetsliv
  • Är en plats för bevarad natur och kultur
  • Erbjuder en god infrastruktur 
  • Har ett starkt lokalsamhälle

Genom att stärka och praktisera dialogen mellan den lokala besöksnäringen och de internationella studenterna kan samarbeten gro och olika tankar få ta plats.

Under dagen hade gruppen även besök från Gotland Food Rescue som serverade fika under dagen och berättade om sin verksamhet. Den drivs av en ideell organisation som initierades och drivs av studenter vid Uppsala universitet Campus Gotland, med uppdraget att öka tillgången till mat och minska avfallet. Varje torsdag serverar de bland annat luncher i kårhuset Rindi baserat på mat och råvaror som har räddats från att bli kasserade.

Lunchen för dagen intogs på Strand hotel där Sofia Munkhammar, VD för Best Western Strand hotel och Solhem hotel och som ingår i Spets-programmet, berättade om deras engagemang sig kring social hållbarhet. De har bland annat ingått samarbete med projektet Alla behövs, som ger unga utanför arbetslivet möjlighet och chans till ett jobb.

Processledaren och facilitatorn Charlotte Sundåker ledde workshopen under dagen.

Affärsutvecklingsprogrammet Spets kommer att pågå under ett år och deltagarna förenas i drivkraften att arbeta med social hållbarhet för att stärka sina verksamheter och besöksnäringen på Gotland.

Projektet Sustainable Plejs är ett samverkansprojekt mellan Gotlands Besöksnäring AB och Tillväxt Gotland.

Projektet startades i januari 2023 och pågår fram till april 2026. Projektet är finansierat av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt av Region Gotland.

Läs mer om alla som deltar i Spets-programmet i denna artikel:https://tillvaxtgotland.se/nyheter/16-besoksnaringsforetag-tar-spetsen-mot-ett-mer-socialt-hallbart-gotland/

 

 

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen