Nystart för industrinätverket 2024

Industrin, den största branschen på Gotland, står inför nästa utvecklingssprång när ny teknik och digitala hjälpmedel nu blir alltmer tillgängliga. Med utvecklingen följer även utmaningar. Ett par exempel är nya och hårdare krav på en hållbar produktion samt rekrytering av kvalificerad arbetskraft.

För att samla företagen i en gemensam riktning framåt där vi stöttar varandra i utmaningar återstartar Tillväxt Gotland nästa år Industrinätverket. Nätverket kommer att samlas en gång per kvartal.

Genom att vara en del av den nationella IUC-sfären (Industriella Utvecklingscentra) verkar vi för en stark svensk industri, för att skapa tillväxt och arbetstillfällen samt lyfta industrins utmaningar och behov till beslutsfattare.

Tillväxt Gotland står för en hållbar tillväxt på ön. Industrin går i täten vad gäller att ställa om sin verksamhet i syfte att minimera negativ påverkan på miljön. Som ett stöd i detta driver vi Molekyl. Projektets fokus är att skapa och implementera industriella symbioser baserade på cirkulära produktions- och affärsmodeller.

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för en positiv näringslivsutveckling.

 

Vill du som företagare veta mer om Industrinätverket eller Molekyl?

Hör av dig till:

Rasmus Flick (projektledare)

rasmus@tillvaxtgotland.se 

Ulrica Fransson (kommunikatör)

ulrica@tillvaxtgotland.se

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen