Gotländsk industri – ett viktigt bidrag till en hållbar omställning

Hållbara tillverkningsprocesser och energieffektivitet hos industriföretagen kräver långsiktiga spelregler från politiken

Det konstaterades vid Industrinätverkets nystart förra veckan. Nätverket samlades hos Sweprod Graphics där VD Ewa Jansson med kollegor stod för värdskapet. Cirka tio medlemsföretag samt representanter för Region Gotland och Försvarsmakten närvarade. Tillsammans diskuterade deltagarna såväl utvecklingsmöjligheter som kompetensförsörjning och industriell symbios.

Det finns ett starkt utvecklingsdriv och en tillväxtvilja hos de gotländska industriföretagen, och det är tydligt att de största möjligheterna finns inom den gröna omställningen. Oftast kräver förändrade tillverkningsprocesser och effektivare energianvändning både nyinvesteringar och nyetableringar. Detta möjliggörs, poängterade mötet, genom långsiktiga spelregler från politiken. 

Den regionala utvecklingsstrategin sätter riktningen mot ett klimatneutralt Gotland med god konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet. De gotländska industriföretagen är redo och har inlett sina satsningar, nu behöver politiken även på regional nivå visa idérikedom och vägen framåt för att utvecklingen ska ta fart. 

Vidare önskar Industrinätverket att ytterligare förstärka sitt samarbete med utbildningsväsendet, dels genom en ny industriutbildning inom vuxenutbildningen, dels genom införandet av tekniskt basår på Campus Gotland. 

Med tillgänglig kompetens och markberedskap för gröna etableringar ser vi gemensamt till att göra Gotland klimatneutralt till 2040. 

Den 24 april är det dags för nästa träff inom Industrinätverket där Johan Spendrup och Gotlands bryggeri hälsar välkomna till deras nya lokaler. Vill du delta? Kontakta Rasmus@tillvaxtgotland.se 070-972 03 25

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen