Näringslivsdriven platsutveckling Gotland

Efter drygt ett halvårs arbete i projektet ”Drivet” är vi mitt i projektet. Vårt mål är att skapa en samarbetsmodell och en verktygslåda med metoder för att hjälpa mindre platser att utvecklas genom gemensamma mål. Vi har haft många möten, inklusive en turné under landsbygdsveckan och en ”Fredagsfrukost” i samarbete med Gotland.com i Slite med flera engagerade aktörer.

Projektets syfte är att få företag, näringslivsföreningar och offentlig verksamhet att samarbeta för att skapa fler små företag, hjälpa befintliga företag att växa och skapa fler jobb på landsbygden. Det är vårt huvudfokus.

Vad jobbar vi med nu?

Samtal med företagare inom handel, besöksnäring och fastighetsbranschen har gett oss viktiga insikter som påverkat vårt arbete i höst. Vi pratar mycket om samarbete och att visa varje plats unika möjligheter för att locka besökare och nya invånare. Vi ska visa dessa möjligheter tillsammans med de som bor där. Vi måste skapa en miljö som lockar kunniga människor till företag på ön, hjälpa nya företag att starta och skapa fler jobb på Gotland.

Dialog med öns olika nätverk

Vi kommer fortsätta samarbeta med flera organisationer för att hitta sätt att samarbeta. Ett exempel är Gubis, som redan jobbar med platsutvecklingsprojekt. Vi pratar också med Handel Gotland om att stärka serviceorterna.

Företagarföreningarna i Roma, Hemse och Klintehamn har startat ett projekt för att utveckla sina orter. Vi kommer lära oss mycket från dem om hur man driver utveckling, inte bara i dessa orter, utan också för andra platser.

Vi kommer att bjuda in till flera diskussionsmöjligheter framöver. Konferensen 92 möjligheter i januari kommer också att ha fokus på orters attraktivitet och möjligheter att locka kompetens och nyetableringar. Då hoppas jag att vi syns!

Tomas Kruth

Projektledare

Näringslivsdriven platsutveckling (Drivet)

Bilder tagna från Fredagsfrukosten i Slite på Skulpturfabriken 

 

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen