Företagsklimatet på Gotland förbättras!

Svenskt Näringsliv mäter kontinuerligt företagsklimatet i landets regioner och Gotland är inget undantag. På Tillväxt Gotland följer vi mätningarna och kikar på detaljerna för att se om det är något vår förening kan göra. Ofta handlar det om att vi kan samla hela eller delar av vårt stora nätverk för att skapa dialog i de olika frågorna. Parallellt med denna mätning följer vi också Region Gotlands NKI undersökning. Där tillfrågas alla som haft kontakt med Region Gotland och får utifrån sitt ärende svara på en enkät.

Företagsklimatet är ofta relationen mellan det privata och det offentliga. Hur bra det mötet blir och hur pass bra förståelse det finns för de olika rollerna är avgörande för resultatet. Ju mer vi kan samlas och få förståelse för varandra desto bättre kommer vårt företagsklimat att kunna bli.

Gotland har historiskt legat långt ner i listan och Svenskt Näringslivs senaste undersökning är inget undantag. Dock blev det en förbättring med 21 placeringar till plats 237. I de enskilda frågorna stack några ut som extra positiva. Bland annat kan nämnas:

  • Mobilnät och bredband 79, plus 64 placeringar
  • Kommunens information till företagen 212, plus 42 placeringar
  • Attityder till företagande 218, plus 17 placeringar
  • Dialog mellan företag och beslutsfattare 220, plus 33 placeringar
  • Tillgång till kompetens 225, plus 28 placeringar
  • Upphandlingar 247, plus 30 placeringar

En rejäl dipp får denna gång Vägnät, tåg- och flygförbindelser. Från placering 194 till 250. Jag förmodar att vår färjeförbindelse ligger här. Snabba säkra och täta överfarter till ett konkurrenskraftigt pris är en ödesfråga för Gotland.

Kul att upphandlingar gör framsteg! Jag vet inte om det har någon betydelse men sedan några år tillbaka jobbar vi i samverkan med övriga företagarorganisationer, Region Gotland och Länsstyrelse med att samla privata och offentliga aktörer i ett upphandlingsforum. Där får enskilda företag och Region Gotlands upphandlingsenhet träffas för att skapa förståelse och göra förbättringar inom just upphandlingar.

Snart är det Fredagsfrukost igen, den 17 november. Temat blir denna gång just upphandlingar så välkomna att samlas i den frågan. Region Gotland upphandlar varje år för flera miljarder och långt ifrån allt hamnar hos det gotländska näringslivet. Här finns möjligheter!

Roger Hammarström

Verksamhetsledare Tillväxt Gotland

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen