Home Kommande evenemang - Tillväxt Gotland Kan värme, el och industri tillsammans skapa ett hållbart energisystem?

Kan värme, el och industri tillsammans skapa ett hållbart energisystem?

Varmt välkomna till nästa träff med Energinätverket. Den här gången får vi möjlighet att lyssna till IVLs (Svenska Miljöinstitutets) rapport kring hur spillvärme från befintliga och planerade etableringar kan användas i fjärrvärmenätet eller andra framtida applikationer. Gotland har nämligen pekats ut som ett pilotområde för att driva på omställningen till ett hållbart energisystem med värme, el och industri i samverkan.

Syftet med projektet är att skapa en helhetsbild av dagens gotländska värmesektor och hur den kan utvecklas. Med på mötet är Sofia Klugman från IVL som leder projektet.

Dessutom medverkar Patrick Dahl från Energicentrum

Datum: 12 september

Tid: 8.30-12

Plats: Återkommer vi med

Agenda
8.30 Mingel
9.00 Välkomna, Rasmus Flick, Tillväxt Gotland
9.15  Introduktion till dagen, Patrick Dahl, Energicentrum
9.30 Projektrapport: GOT Heat, Sofia Klugman, IVL
10.30 Övning – Energi-användning, kostnader och samarbetsmöjligheter
11.30 Gruppdiskussion
12.00 Lunch

Boka evenemang

Antal Biljetter kvar: 100
The "" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Datum

12 september 2024

Tid

08:30 - 12:00
REGISTRERA
Skrolla till toppen