Vilken kraft det finns i att samlas!

Fredagsfrukosten i Slite visade just på detta. Att få träffas i trevlig miljö hos Skulpturfabriken och äta lokalproducerad frukost från Bonden och bönorna är just vad som inspirerar till bra samtal. Bakgrunden till träffen var Tillväxt Gotlands platsutvecklings projekt Drivets Landsbygdsturné. Här uppfattade projektet ett behov av att samordna både myndigheter, organisationer, utvecklingsbolag och företag.

Panelsamtalet leddes av Anna Westberg (Region Gotland) och Roger Hammarström(Tillväxt Gotland). Panelen bestod av Anja Hård(Gotland Handel, Visby centrum), Kerstin Nyberg(Heidelberg Materials), Mait Juhlin (Slite utveckling), Malena Bendelin (Region Gotland) och Tomas Kruth(projektledare Drivet, Tillväxt Gotland).

Frågan på agendan denna dag var platsutveckling, hur utvecklar vi platserna, orterna och hela Gotland för att göra ön mer attraktiv för både besökare och inflyttande?

När vi utvecklar ön så har vi många frågor att både jobba med och ta hänsyn till. Många gånger överskuggas diskussionen av bostadsfrågan. Vi behöver fler bostäder på ön för att både industri, vård och omsorg ska kunna anställa. Denna dag vittnade Heidelberg Materials om att de behöver anställa och växa för att klara omställningen & investeringar i miljöanpassad tillverkning.

Utvecklingen av Gotland är dock mer komplex, det hänger på att vi jobbar med flera frågor. Vi får inte fastna i de svåra frågorna. Bostadsfrågan är komplicerad då det i mångt och mycket är beroende av konjunktur, lagar kring plan- och byggprocesser och inte minst den nationella bostadspolitiken.

Vi måste tänka högre, som det framkom i diskussionen, se bortom de enskilda orterna och agera utifrån hela Gotlands bästa. Vi måste bli bättre på att jobba tillsammans, att hjälpas åt över gränserna. Hitta nya vägar att tillsammans marknadsföra oss bättre och bygga strukturer över gränserna, mellan organisationer och enskilda entreprenörer. Vi har många goda exempel på utvecklingsinsatser som skulle kunna lyftas till gagn för alla och att inspireras av.

Den genomgående insikten är nog ändå att för att vi ska lyckas måste vi göra det tillsammans. Vi måste samskapa, som det uttrycktes. Många gånger är inte det viktigaste vad vi gör, utan hur vi gör det. Tillsammans.

Nu blickar vi framåt mot nästa Fredagsfrukost som vi hoppas lägga på sydvästra Gotland!

 

För frågor kring platsutveckling, hör gärna av er till nedan personer:

 

Tomas Kruth

Näringslivsdriven platsutveckling (Drivet, Tillväxt Gotland)

tomas@tillvaxtgotland.se

 

Anna Westberg 

Projektledare marknadsutveckling, Region Gotland

anna.westberg01@gotland.se

 

Alexander Sorby Haddad

Mark och exploateringsingenjör, Region Gotland

alexander.sorby-haddad@gotland.se

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen