Vi vill vara ditt sammanhang

Det sprakar av liv och nya projekt i vår förening. För mig som har haft det roliga jobbet som verksamhetsledare för Tillväxt Gotland i ett par år nu känns det fantastiskt att vi har haft möjligheten att växa och bredda oss på det här sättet. Här finns en otrolig potential och kraft och vi vill vara det självklara sammanhanget för dig som driver företag på ön och vill se en sund tillväxt.  Här har vi ett par exempel bara på vad som händer i närtid:

 

Sustainable Speis samlar alla som skapar en måltidsupplevelse på Gotland för att stärka ön som en hållbar matdestination året om. Den här veckan arrangerar projektet eventet Sustainable Speis Gastronomy där ett hundratal inbjudna från branschen träffas för erfarenhetsutbyte, nätverk och kompetensutveckling under två dagar i Salthamn.

 

Alla behövs på Gotland bidrar till samspel mellan unga, näringsliv och offentliga aktörer för att säkra kompetensbehovet och få fler unga i arbete. Under september har de fått flera nya samarbetspartners och ett par ungdomar har fått möjlighet att komma in i arbetslivet. Förresten – om du och ditt företag också vill vara med och göra skillnad för en ung person som står utanför arbetsmarknaden idag, hör av er! (kontaktperson maria@tillvaxtgotland.se)

 

Omställningskultur för hållbar utveckling i kulturföretag är vårt sprillans nya projekt som drog i gång i augusti. Gänget här är redan i full gång med sitt uppdrag att utveckla samarbeten mellan de olika branscherna i den kulturella och kreativa näringen. Den 25 och 26 oktober bjuder projektet in till eventet Snacka kultur där målet är att bjuda in yrkesverksamma från branschen för att vara med och skapa kulturens mötesplats. Förhoppningen är att kunna lägga grunden till en gemensam organisation för kulturskapande på Gotland.


Matbyrån ska få rollen som en klusterorganisation för hela mat- och livsmedelssystemet på Gotland och kallas under uppstartsfasen för “Operation Matbyrån.” Det här projektet driver vi tillsammans med Gotland Grönt Centrum och LRF Gotland. Med tjuvstart under sommaren och ordentlig uppstart nu i september har projektet redan hunnit med att träffa en hel del aktörer och börjat arbetet med att hitta en struktur för hur organisationen ska se ut framåt.

Vi följer med oro statens arbete med kommande upphandling av färjetrafiken. Tillväxt Gotlands inställning är att färjetrafiken till och från ön måste få utvecklas hållbart – medan Trafikverket snarare verkar tycka att lösningen är att den vattenburna trafiken till Gotland ska försämras. Tack vare våra 850 medlemmar och vår samverkan med andra näringslivsorganisationer representerar vi stora delar av det gotländska näringslivet och kommer fortsätta jobba för att driva en linje som är bäst för Gotland.

Till sist – ni missar väl inte att vi bjuder in till inspiration och mingel den 12/11? Det blir som en företagardag fast mindre – men med god lunch, spännande samtal och avslutande mingel och AW för den som vill. Hoppas att vi ses!

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen