Operation Matbyrån ska samla aktörer inom mat och livsmedel

Operation Matbyrån är ett samverkansprojekt som vi driver tillsammans med Gotland Grönt Centrum och LRF Gotland. Målet är att under projekttiden gå från att vara just en “operation” till att bli den faktiska Matbyrån. Idag saknas det en organisation som håller samman och fungerar som brygga mellan alla olika aktörer inom mat och livsmedel på Gotland och förhoppningen är att Matbyrån ska kunna bli den pusselbiten. Projektledare för hela den här ambitiösa satsningen är Paula Cederberg Ahlsten.

– Projektet går ut på att forma vad Matbyrån ska bli och göra, baserat på vad företag inom mat och livsmedel på Gotland saknar och behöver. Matbyrån ska inte utgöra en konkurrent till andra organisationer och föreningar inom mat och livsmedel på ön, utan leda i mellanrummen, stärka och förmedla allt det som olika aktörer redan gör. Bland annat kommer Matbyrån att ta fram värdefull omvärldsbevakning, göra marknadsanalyser, skapa mötesplatser och bilda nätverk.

För att förstå hur behovet ser ut och vad som efterfrågas intervjuar Paula olika representanter från branschen för att se hur Matbyrån kan bli relevant och användbar. 

– Det är jättekul för jag märker redan att Matbyrån är efterlängtad! För egen del är det också väldigt spännande att vara med i den här uppstartsfasen.

Projektet har en styrgrupp och det är där som de olika förslagen som jobbas fram får sin första provtryckning. Dessutom finns ytterligare en projektledare från Gotland Grönt Centrum, Susanne Welin Berger. Paula tycker att det är bra att den gröna näringen och övriga näringslivet finns representerade i projektet. 

– Sedan är jag själv mark- och växtagronom från början och har jobbat med kommunikation inom olika mat- och livsmedelsföretag. Jag brinner verkligen för frågor som rör landsbygdsutveckling och mat; från hav och jord till bord. 

Projektet Operation Matbyrån pågår till och med december 2022 och du kommer självklart att kunna följa arbetet här och i våra sociala medier.

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen