Vi ska söka det som förenar och vilja varandras framgång

Insändare införd på Hela Gotland 10/6 2021

För att skapa förutsättningar och tillväxt för att göra Gotland till en hållbar plats att bo, leva och etablera sig på är vi många som måste äga frågan och ta ansvar tillsammans.

Initiativet “Det gotländska handslaget” samlar politiker, näringsliv, länsstyrelse, civilsamhälle och förvaltning för att gemensamt arbeta aktivt för att förbättra förutsättningarna för tillväxt och utveckling. Det går bara om vi alla drar åt samma håll – för ensam är inte stark och det är tillsammans som vi kan göra skillnad. 

Därför har vi tagit i hand på att varje organisation ska ta ansvar för att bidra till framgång, söka det som förenar oss och vilja varandras framgång i tillväxt och utvecklingsfrågor. Vi ska lösa framtida problem och utmaningar tillsammans och har kommit överens om prioriterade områden där våra insatser kommer att göra skillnad. 

Tillväxt Gotland är en lokal näringslivsorganisation som är helt medlemsfinansierad av våra cirka 850 medlemmar. Vi består av öns eldsjälar och entreprenörer som alla tror på ett starkt branschöverskridande nätverk som kan lyfta frågor och behov med en stark röst från öns näringsliv.

Vår ambition är att varje dag i vår verksamhet bidra till det gotländska handslaget. Genom dialog och nätverksträffar stöttar och inspirerar vi dem som vill ställa om sin verksamhet från det fossila. Vi har arbetat aktivt med att föra fram näringslivets röst kring vikten av goda kommunikationer inför kommande trafikupphandling till och från ön. 

Vi arbetar med kompetensförsörjningen genom vårt projekt ”Alla Behövs på Gotland” där vi matchar ungdomar långt från arbetsmarknaden med företag som har kompetensbehov. Det här är bara ett axplock av aktiviteter och vi är övertygade om att tillsammans i ett handslag med övriga aktörer kan vi göra mycket mer.

Ett exempel där denna samverkan har gjort skillnad är i den relativt nystartade näringslivsberedningen där man under pandemins intåg snabbt tillsammans kunde starta ”Idékontoret” – ett ställe där entreprenörer som varit tvungna att ställa om har kunnat söka medel tilldelade av Region Gotland för att förverkliga sin idé. Ansökningsförfarandet har varit lätt och smidigt och i dag har cirka 150 företag fått medel för att utveckla sina idéer. 

Det gotländska handslaget är början på en resa som vi – offentliga och privata aktörer – har tagit i hand på att vi tillsammans ska göra. Vi ska tillsammans lyfta Gotland uppåt och framåt!

/Paul Dino Larsson, ordförande Tillväxt Gotland

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen