Vår idé är att måltidsturism kan locka besökare året runt

Sustainable Speis är ett EU-projekt som skall stärka Gotland som en hållbar måltidsdestination och skapa reseanledningar året om. Vår idé är att en ökad turism året om gynnar alla som driver verksamhet på ön, även om den inte är direkt relaterad till måltidsturism. Tillväxt Gotland driver projektet i samarbete med Region Gotland och Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Vårt mål har varit att attrahera 30 företag och involvera dem i projektet i som ska pågå till och med december 2022.

Trots den pågående pandemin och de särskilda utmaningar som följt med den har vi idag 29 gotländska företag anslutna till projektet. Det betyder 29 företag inom restaurang, bryggeri och boendeanläggningar som väljer att aktivt jobba för att göra Gotland till en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar matdestination. Vi stöttar dem med utbildning, nätverk och inspiration inom hållbarhetsområdet och upplever ett fantastiskt positivt gensvar. 

I höst startar vi ett affärsutvecklingsprogram där tio av de anslutna företagen har möjlighet att delta. Man kan säga att det är som att skicka sitt företag på SPA – här får man chansen att helt fokusera på sin affärsidé, analysera sin målgrupp, varumärke och så vidare för att kunna implementera hållbarhetsfrågor i affärsplanen. Dessutom kommer vi under hösten att arrangera flera olika workshops på temat och även nörda ner oss riktigt ordentligt i de här frågorna under en konferens i oktober. 

Är du nyfiken på projektet? Följ oss gärna på Instagram där vi heter @Sustainablespeis 

 

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen