Upphandlingen av färjetrafiken: Vi måste få vara en del av övriga landet

En ny upphandling av färjetrafiken till och från Gotland står för dörren och staten upphandlar med funktionskrav på klimat och pris för ögonen. Måndagen den 31 maj arrangerade våra gotländska riksdagspolitiker Hanna Westerén (S) och Lars Thomsson (C ) ett seminarium inför upphandlingen där bland annat representanter från Trafikverket och trafikutskottet deltog. Jag representerade Tillväxt Gotland och pratade om näringslivets behov av en stabil färjetrafik.

Jag ville understryka våra gemensamma mål och göra det tydligt att Gotland måste få vara en del av landet i övrigt, och där spelar färjetrafiken en otroligt stor roll. Östersjön är vår E4 eller E22 och det som utvecklas idag är ju inte vägarna i sig utan fordonen som trafikerar dem. Ska båtarna utvecklas i en ännu mer hållbar riktning måste de ingå i helheten med landets infrastruktur i övrigt. Vi har en enorm styrka som region i att vi jobbar tillsammans oavsett om det är inom privat eller offentlig verksamhet. 

Trafikrådet är ett positivt exempel på just detta liksom den breda enigheten bakom den regionala utvecklingsstrategin som vi varit med och tagit fram. Dessutom har vi de gotländska ståndpunkterna som är det dokument som visar vad vi kräver och hur vi kan jobba tillsammans för gemensamma mål. Jag upplevde att vi fick väldigt positivt gensvar på detta och vi fick också beröm för vår starka, eniga uppfattning i frågan. 

Med det sagt kan det finnas en risk i att man inte kommer att ta gotländsk hänsyn och jag är rädd att färjetrafiken i ett sådant läge skulle backa flera decennier i utveckling. Uppriktigt sagt är jag orolig över att diskussionen om vad som från vår horisont skulle vara en försämring av färjetrafiken har varit uppe. Vi är inte med i beslutsprocessen och jag känner viss oro inför risken att de beslutande instanserna gör det enkla valet och sänker hastigheten på färjorna. Då sparar man pengar och minskar utsläppen men kompromissar bort långsiktig utveckling och innovation. Ett sådant alternativ är ju givetvis väldigt negativt för gotländsk näringslivsverksamhet och jag hoppas verkligen att det i slutändan inte blir så.

Jag har tidigt i processen uttryckt Trafikrådets önskan att få vara remissinstans men så har det inte blivit utan olika gotländska aktörer har istället fått vara del av en fokusgrupp. Det innebär att vi inte kommer att få ta del av det första utkast av den rapport som Trafikverket ska lämna till regeringen. 

Dessvärre är det inte jättemycket mer vi kan göra just nu, men självklart finns det ett fönster för oss att påverka när förslaget väl ska gå till beslut. Från Tillväxt Gotlands sida gick vi ut brett till våra medlemmar i samband med att den nya upphandlingen blev aktuell och bad om synpunkter. Det är utifrån de svaren jag har representerat våra medlemmar i Trafikrådet och också känt mig väldigt trygg i att veta var vi som organisation står. Som medlem kan man självklart fortsätta att tycka till i det här ämnet och kontakta oss, då blir vi stärkta i vår strävan att jobba för att få igenom de gotländska ståndpunkterna.

Här kan du läsa vår rapport ”Kommunikationer som ger Gotland växtkraft”

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen