Idéutbyte med ekonomistudenter på Campus Gotland

Genom vårt samarbete med Uppsala Universitet Campus Gotland har vi nu möjlighet till ett riktigt intressant idéutbyte med studenterna på ekonomiprogrammet. Under kommande läsår söker de nämligen flera företag för att studera riktiga, relevanta exempel på hur man kan jobba med allt från beslutsfattande till affärsredovisning och marknadsföring. Du som företagare får alltså möjlighet till konkreta inspel från studenterna, nya ögon på din verksamhet och hjälper samtidigt till att ge ökad förståelse för företagandet i allmänhet och Gotland i synnerhet – win, win alltså!

Till en del kurser önskar universitetet representanter från olika företag som kan berätta om sin verksamhet på Gotland, till andra handlar det om att fungera som caseföretag som studenterna inom ramen för olika ämnen studerar. 

Den här typen av utbyte brukar vara mycket uppskattat och värdefullt och vi hoppas att många av er medlemmar vill vara med. Om du känner att något av alla upplägg nedan passar dig och ditt företag som handen i handsken kan du kontakta mig så förmedlar jag kontakt vidare.

Följande kompetens och utbyte önskas av Uppsala Universitet Campus Gotland:

Företagande och företagandets historia (30/8-30/9 Höstterminen 2021)

Till kursen önskas: En eller ett par representanter från företag, gärna inom handel, som kan berätta om företagets historia och utveckling och om/hur det följt gotländsk tillväxt. 


Beslutsfattande – individen och organisationen (8/12-16/1 höstterminen 2021)

Till kursen önskas: Företag som vill berätta om sina erfarenheter av beslutsfattandeprocesser. Det kan vara hur man handskats med de olika risker och den osäkerhet som följde pandemin och hur beslut planeras utifrån olika deadlines eller situationer där flera aktörer är inblandade.


Grundkurs i marknadsföring I (17/1-17/2 vårterminen 2022)

Till kursen önskas: Under kursen genomför studenterna en omvärldsanalys där de analyserar och ger förslag och rekommendationer till verkliga caseföretag. Därför söker man företag som vill vara med och få hjälp med saker som kundsegmentering, positionering och varumärke.


Organisation I – individen och organisationen (18/2-23/3 vårterminen 2022) 

Till kursen önskas: Personer från företag som kan berätta om en händelse där till exempel grupprocesser varit av största vikt och/eller om hur man arbetar med företagsmiljö/arbetsmiljö och ledarskap. 


Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys (24/3-1/5 vårterminen 2022)

Till kursen önskas: Företagare som kan föreläsa om sina erfarenheter och även tillhandahålla olika problem som studenterna skulle kunna lösa.

Är du och ditt företag intresserade av att vara med? 

Kontakta:

Roger Hammarström

roger@tillvaxtgotland.se 

0705 62 22 22

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen