Tack från Idékontoret!

Under ett års tid har Idékontoret haft kontakt med drygt 143 företagare på ön som haft ork och mod att ladda om i pandemin med kreativa och nytänkande idéer.

Det har ventilerats, stötts och blötts olika idéer och det har varit en hög aktivitet hos alla sökande företagen. Alla idéer har tyvärr inte passat in i Idékontorets kriterier och vi hoppas att ni hittar rätt spår att fortsätta ert arbete framåt.

Nu i dagarna stänger Idékontoret och vi tackar Regionen Gotland som möjliggjort att näringslivs- beredningen fått förtroende att dela ut tre miljoner kronor till det gotländska näringslivet. Vi vill uppmuntra er att fortsätta använda de kanaler som finns på ön för att komma vidare i era idéer genom rådgivning och kapitalanskaffning.

Region Gotland genom investeringsstöd och företagsutveckling.

Gotland Lokalfinansiering är en bra plattform för entreprenörer att hitta investerare som är villiga. att satsa i lokala och hållbara växtkraftiga bolag.

Almi Gotland har rådgivning och finansieringsmöjligheter genom företagslån.

Science Park är en katalysator för tillväxtorienterat entreprenörskap och innovationsutveckling. Gubis är en samverkansorganisation för utvecklingsbolag på ön.

De gotländska bankerna

Vi önskar er lycka till framåt och hoppas era idéer kommer att flyga!

Bästa hälsningar

Nadja Lindh, koordinator Idékontoret, Frida Ganshed, GFB, Arild Kleven, Företagarna Gotland, Andreas Nypelius, LRF Gotland, Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv, Roger Hammarström, Tillväxt Gotland, Magnus Olsson, Visby Centrum

Dela med dina vänner!