Sustainable Plejs deltar på världskongress för hållbar turism

Den 23 – 25 april 2024 genomför Global Sustainable Tourism Council (GSTC) sin globala kongress GSTC2024 för första gången i Sverige. Kongressen går av stapeln i Stockholm på Kungliga Djurgården. Sverige och Visit Sweden står som värd för kongressen tillsammans med Tillväxtverket, i samverkan med Visit Stockholm och Kungliga Djurgårdens intressenter.

Projektet Sustainable Plejs deltar på kongressen med representation av projektledare Emelie Appelholm-Bergbohm från Tillväxt Gotland tillsammans med Kati Ahtee och My Wrethagen från Gotlands Förenade Besöksnäring och Karin Winsnes från Region Gotland.

Syftet för Sustainable Plejs närvaro på kongressen GSTC2024 handlar om att inhämta ny och aktuell kunskap om hållbar turism både i Sverige och utomlands. GSTC hanterar globala standarder för hållbart resande och turism och fungerar som internationellt ackrediteringsorgan för certifiering av hållbar turism. Sverige är ett land i världen där många besöksnäringsverksamheter valt att arbete utifrån GSTCs kriterier.

Deltagare på kongressen är destinationer, länder, företag och organisationer som beslutat sig för att arbeta mer hållbart med turism och resor. Kongressen samlar 500 deltagare från hela världen.

Emelie Appelholm-Bergbohm Foto: Joel Nilsson

– Jag ser extra mycket fram emot att lära mig om arbetet bakom destinationer som har goda resultat inom hållbar turismnäring, som till exempel Island och Malta. Malta har liksom Gotland vattenförsörjningen som en stor ödesfråga. Hur hanterar de tillgång till vatten som är en bristvara, samtidigt som besöksnäringen är en livlina för ön? Jag hoppas också få träffa delegater från destinationer som arbetar med att uppmuntra besökare till ”slow-travel” med ett året runt-perspektiv, säger Emelie Appelholm-Bergbohm.

Deltagarna på kongressen kommer får ta del av föreläsningar, workshops och paneldebatter som bland annat kommer handla om hur verksamheter kan anpassa sig till att agera klimat- och miljösmart, goda exempel på att engagera besökare, invånare och företag i det lokala samhället samt vad som krävs för att utveckla långsiktiga och innovativa företag.

Läs mer om GSTC här: www.gstcouncil.org

Sustainable Plejs är ett EU-projekt som skall stärka Gotland som en hållbar destination och skapa reseanledningar året om. Insatser pågår under 2023-2026 och riktar sig till små eller medelstora företag inom besöksnäringen. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Gotlands Besöksnäring AB och Tillväxt Gotland där GFB är projektägare. Projektet är finansierat av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt av Region Gotland. Läs mer om projektet här: www.tillvaxtgotland.se/sustainable-plejs

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen