Sustainable Plejs ska vässa företag inom besöksnäringen.

Sustainable Plejs är ett samverkans projekt mellan Tillväxt Gotland och Gotlands Förenande Besöksnäring (GFB).

Tanken är att man i Sustainable Plejs ska ta lärdom av, bygga vidare på och sammanlänka de positiva resultaten och erfarenheter som de tidigare projekten ”Sustainable Speis”, ”Gotland efter Corona” och ”Vägar till hållbar besöksnäring”.

Sustainable Speis som drivits av bland andra Tillväxt Gotland syftade till att stärka Gotland som en hållbar matdestination och skapa reseanledningar året om. Projektet avslutades under hösten 2022 (för mer info).  Gotland efter Corona genomfördes under Gotlands Besöksnärings ledning med syfte att skapa en uthållig och hållbar besöksnäring på Gotland som står rustade att klara av oförutsägbara kriser (läs mer på GFBs hemsida).  Vägar till hållbar besöksnäring har Region Gotland som huvudman, avdelningen för regional utveckling. Projektet pågår till maj 2023 och handlar om att utveckla arbetssätten för hållbar regional utveckling (läs mer om VTHU).

Projektet Sustainable Plejs som startade vid årskiftet är finansierat av Region Gotland och Europeiska regionala utvecklingsfonden och sträcker sig över tre år.

Projektet riktar sig brett till små och medelstora företag inom besöksnäringen. Syftet är att ta hand om och utveckla företagen genom kompetenshöjande insatser, marknadsföring och utbildning mot ett mer hållbar företagande. Målet är att stärka besöksnäringen för att nå visionen ”Gotland – Sveriges mest hållbara destination 2027”.

 

Projektgruppen består av Erik Öhrn och Charlie Selin från Tillväxt Gotland samt Kati Ahtee, Therese Löfgren Weinebrandt och Andreas Bonnevier från Gotlands förenade besöksnäring.

 

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen