Samhällsengagemang är nyckeln till en ljusare morgondag

”Alla behövs” är en satsning som lyckats förena samhällsengagemang, brottsförebyggande arbete och kompetensförsörjning. Detta genom att alla, oavsett bakgrund, kan få en chans eller andra chans in i arbetslivet. Sedan 2020 har 70 av 100 deltagare fått erbjudande om anställning hos olika arbetsgivare. Förutom det sociala perspektivet för den enskilde har det också bidragit till att skatteintäkterna har ökat och att nivån av socialbidrag har minskat.

Arbetet har väckt Nordiska ministerrådets intresse och projektets grundare Magnus Larsson har fått presentera initiativet på Helsingfors Integrationsdagar och är inbjuden till Nordic Welfares integrationskonferens i Reykjavik den 5 december.

Gotland – en tryggare plats att leva på

En del i framgången handlar om att både offentliga aktörer, till exempel polisen, och näringslivet har deltagit i det proaktiva arbetet. Conny Johansson, kommunpolis på Gotland, har varit en viktig nyckelperson. Han säger: ”Detta är det mest brottsförebyggande arbete vi kan göra tillsammans.”

Genom att förena polisens och näringslivets resurser har det skapats en plattform för ett förebyggande arbete som går bortom traditionell brottsbekämpning. Det innebär ett holistiskt och inkluderande arbetssätt för att göra Gotland till en tryggare plats att leva och arbeta på.

”Alla behövs” – en del av ”Gotland Forward”

Maria Eliadis Alvermark och Hanna Bergdahl som tidigare har jobbat med ”Alla behövs på Gotland” fortsätter nu arbetet inom ramen för ”Gotland Forward”. Det är ett arbetsmarknadsprojekt som ägs av Region Gotland, där Tillväxt Gotland leder delprojektet ”Alla behövs”.

Engagemanget bygger på att Tillväxt Gotland tar fortsatt ansvar för ett tryggt samhälle genom att skapa sysselsättning och att näringslivet vill fortsätta medverka till inkludering och social hållbarhet.

”Vi är övertygade om att vi behöver vara en del av lösningen, och vi hoppas att det nya projekt som vi är involverade i nu leder till att vi befäster vår position i samarbetet så att vi har en hållbar plats i det här sammanhanget. Vi vill framför allt vara bryggan mellan det offentliga och näringslivet, och på detta sätt använda befintliga resurser på ett bättre sätt. Det måste vara allas ansvar att bygga vårt samhälle”, säger Maria Eliadis Alvermark.

Nyligen berättade Helagotland.se om Josefine Ingemarsson som fått en andra chans genom projektet. Genom Alla Behövs fick hon träffa människor som hon tyckte lyssnade på henne och verkligen ville hjälpa henne att få sitt första jobb. Nu  jobbar hon som städerska på Strand hotell och hotell Solhem i Visby.

”Det är ett fysiskt arbete. Man behöver inte tänka så mycket.

Det känns så skönt när det är städat och fint.”

Josefine Ingemarsson, om jobbet på Strand och Solhem hotel.

Helagotland.se

Målet för Tillväxt Gotland är att fler kommer i arbete i det privata näringslivet, att fler får ett socialt sammanhang, mår bättre och är mindre beroende av medicin och kontakt med sjukvården.

Apel, extern utvärderare av ”Alla behövs på Gotland”, lyfter fram nära relationer, prestigelöshet och trygghet för både deltagare och näringsliv som några av framgångsfaktorerna i arbetet. Samtidigt betonas att en viktig del av det goda resultatet är den minimala risken för att någon ska falla mellan stolarna.

Näringslivets engagemang

En uppmaning till företagen på Gotland är att bidra till en bättre framtid genom att på olika sätt engagera sig i samhällsfrågor. Ett konkret exempel på hur man kan göra detta är att vara engagerad i initiativ som exempelvis ”Alla behövs” och ge individer en möjlighet till sysselsättning och självförsörjande. Genom att företag delar med sig av sin kunskap och erfarenhet skapar de inte bara möjligheter för unga att utvecklas, utan bidrar också till ett tryggare och mer inkluderande samhälle.

Låt oss tillsammans arbeta för en bättre och tryggare framtid för Gotland. En plats där alla behövs.

 

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen