Projektet Omställningskultur för hållbar utveckling i kulturföretag

Innan sommaren berättade vi nyheten att vi fått beviljat en ansökan för projektet “Omställningskultur för hållbar utveckling i kulturföretag.” Nu har projektet varit igång drygt en månad och redan börjat ta form under entusiastisk ledning av de två projektledarna Christian Hoffman och Jenny Lundahl samt Therese Wikman som är kommunikatör. 

På Gotland finns tusen företag av olika storlek som verkar inom den kulturella och kreativa näringen. Det är ovanligt många om man jämför med hur det ser ut i landet i övrigt. Det är också ovanligt att så många av dem som är verksamma inom näringen har sin huvudsakliga inkomst där. Tack vare att många som driver ett kulturföretag också ett annat jobb vid sidan av, kanske inom vården eller som lärare, har kulturföretagarna varit bra rustade när pandemin slog till. 

– Företagarna i den här näringen är vana vid att ställa om baserat på var det finns resurser för tillfället och har kommit långt när det gäller att kunna bedriva verksamhet trots att förutsättningarna inte är “som vanligt.” Den som är verksam i den här sektorn har lärt sig att för att företagandet ska vara hållbart kan man inte lägga alla ägg i en korg, där är man i framkant när det kommer till omställning, säger Christian.  

Trots mängden företag inom den kulturella och kreativa sektorn finns det inte några utvecklade samarbeten mellan de olika branscherna. Detta trots att den förstudie som Christian och Jenny har gjort visar att behovet av att samlas är stort.

– Våra intervjupersoner berättade att de känner sig sårbara eftersom de är små – de flesta är monoföretag och enskilda firmor. Vi uppfattade ett stort gensvar kring frågeställningen om det finns en vilja kring att skapa samarbeten. Genom projektet ska vi skapa förutsättningar för att näringen själv ska hitta en form för ett sådant samarbete. Tänk om den kulturella och kreativa näringen kan samlas på samma sätt som besöks- och den gröna näringen har gjort, då blir man en reell kraft med självförtroende, menar Christian. 

En central aktivitet som kommer drivas inom ramen för projektet är en accelerator som närmast kan beskrivas som utvecklingshub för idéer. Kulturföretag kan söka med en idé och blir de antagna får de hjälp att renodla och marknadsföra denna under ett år. Målet är att ha en ny produkt eller tjänst redo att lansera i slutet av projektåret.

– Vårt mål är att ha femton olika företagsidéer och det kommer såklart att lämna ett enormt avtryck och inspirera andra. Kravet är att idén ska ligga i linje med de globala målen och arbeta konkret med ett eller ett par av dem.

Den 25-26 oktober kommer projektet att bjuda in de tusen kulturföretagen till en branschdag där man bland annat kommer att föra diskussioner om hur arbetet framåt kan ta sig uttryck. 

  

Kort om projektet:

Projektet ”omställning inom gotländska kulturföretag” pågår från augusti 2021 till april 2023. Tillväxt Gotland är projektägare och för finansieringen står Tillväxtverket med EU-medel och Region Gotland. Föreningen Gotlands Kulturrum står för aktiviteterna och det är också hos Kulturrum som projektgruppen har sitt kontor. 

På bilden: Christian, Jenny och Therese

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen