Positiva besked från riksdagsseminarium om Gotlandstrafiken

Det var i torsdags förra vecka som våra gotländska riksdagsledamöter Hanna Westerén och Lars Thomson hade kallat till riksdagsseminarium angående underlaget till den kommande färjeupphandlingen.

Från Gotland kom Eva Nypelius, Region Gotland, Andreas Nypelius, LRF, Katarina Ansarfwe, SEKO samt Paul ”Dino” Larsson från Tillväxt Gotland. Med på seminariet var bland andra Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Lennart Kalander från Trafikverket.

– Det var en ytterst väl förvaltad timme, summerade Paul ”Dino” Larsson. Jag är mycket nöjd med delegationens presentationer och är övertygad om att vi fick fram vårt budskap om hur viktig kommunikationerna är för såväl ön som för landet i övrigt.

– Inför mötet genomförde vi en enkät bland våra medlemmar och där framkommer det att nästan alla företag (85%) på Gotland är beroende av en fungerande färjetrafik. Under högsäsong är det närmare 4 km med gods och 23 000 personer som dagligen nyttjar våra ”landsvägar” till fastlandet. Lägg därtill att Gotland står för hela 5% av landets grönsaksproduktion. Med andra ord så är färjetrafiken inte bara viktig för ön utan även för resten av landet, fortsätter han.

– Destination Gotland gör ett jättebra jobb med att få till logistiken och de är verkligen lyhörda inför de önskemål som producenterna på ön har gällande tillgänglighet och ankomsttider. Det är viktigt att ha en operatör som har örat mot rälsen och kan snappa upp de behov som öns näring och resenär behöver. En operatör som helt enkelt förstå Gotland.

Lennart Kalander från Trafikverket kunde på mötet försäkra att det inte blir något av med förslaget om statligt ägda färjor i privat drift – i alla fall inte i den kommande upphandlingen. Överfartstider och ankomsthamnarna på fastlandet kommer inte heller finnas specifiserade i upphandlingen.

Som kommentar till detta säger Regionstyrelsens ordförande på Gotland Eva Nypelius i en intervju i P4 Gotland, ”Vi har varit ganska oroliga för att man ville gå tillbaka till 2013 års upphandlingsunderlag, som öppnade för långsam trafik – men idag säger man att man utgår från dagens trafikupplägg, och då tolkar jag det som att det är den trafik vi har idag”.

Upphandlingen avser färjetrafiken från 2027 till 2035 men option på ytterligare två år. Trafikverket har valt en kortare avtalsperiod för att teknikutvecklingen just nu går framåt med stormsteg och för att ta höjd för framtida hållbarhetskrav och alternativa energilösningar.

– Det känns viktigt att färjefrågan följer det positiva driv som finns på Gotland just nu. Transporterna måste anpassas till framtidens behov och möjligheter. Det startades i dag 400 nya företag årligen och drygt 17 % av öns innevånare driver ett eget företag. Vi har ökat antalet innevånare på ön och därtill har många valt att ha ön som sitt mobila kontor och jobba på distans. 2027 beräknas antalet resenärer till ön har ökat med uppskattningsvis 10% mot idag. För att nå hit och för att den för ön så viktiga besöksnäringen skall fortsätta kunna ge energi till det gotländska samhället, skapa investeringar och framtidstro så är fungerande kommunikation helt centralt. Detta kommer ställa stora krav på framtidens transportör och färjeoperatör. Känslan är positiv och jag ser Gotlands framtiden an med tillförsikt, avslutar Paul ”Dino” Larsson.

 

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen