Hållbar affärsutveckling för kulturella och kreativa näringen

Deltagarna i Omställningskulturs program ”Acceleratorn” fick den 31 maj träffa antal renommerade experter inom ämnet hållbar affärsutveckling. Dagen började med inspirationsföreläsningar och eftermiddagen ägnades åt ”open space” (deltagarna delades in i grupper där de kunde ställa fördjupande frågor till de inbjudna föreläsarna). Det blev en mycket utvecklande och inspirerande dag för kursdeltagarna.

Acceleratorn erbjuder en utvecklingsresa för kulturföretag. Resan är präglad av hållbar utveckling, innovation, entreprenörskap och Agenda 2030 i en kreativ atmosfär.

Med på mötet var experterna Thomas Jertfelt Gustafsson med lång erfarenhet som rådgivare till egenföretagare och kooperativa verksamheter, Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg på SVID, Svensk Industridesign. samt Rebecka Carlsson, hållbarhetentreprenören, klimataktivisten och affärsrådgivaren. På plats fanns även hållbarhetsbyrån U&We som faciliterade dagen.

 


Mer om våra föreläsare:

Thomas Jertfelt Gustafsson  Thomas har lång erfarenhet som rådgivare till egenföretagare och kooperativa verksamheter, bland annat från rollen som verksamhetsledare på Coompanion. Thomas var på plats för att prata hållbart företagande – hur väljer du rätt bolagsform för din verksamhet? Hur kan du tänka kring finansiering? Hur hittar man former för samarbete och hur kan samarbetet organiseras.

Anna Velander Gisslén – Anna är hållbarhetsstrateg på SVID, Svensk Industridesign. Hon har många års erfarenhet av både operativa och strategiska roller i uppdrag inom film, kultur och digitalisering. Anna pratade om hur design kan användas som förhållningssätt och process i utvecklingsarbete, och på så sätt bidra till att lösa ekonomiska, sociala och ekologiska samhällsutmaningar. https://hallbarhetsguiden.se/

Rebecka Carlsson – Rebecka är hållbarhetentreprenören, klimataktivisten och affärsrådgivaren som brinner för att skapa banbrytande och hållbara affärsmodeller. Hon har tillsammans med Albaeco och Stockholm Resilience Centre utvecklat Sustainable Business Canvas, ett verktyg för att utforma hållbara affärsmodeller. Anna presenterade verktyget och berättade om sina erfarenheter som entreprenör.www.sustainablebusinesscanvas.com

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen