Nyhetsbrevet v 20

Vi samlas för Gotlands bästa!

Gotland är litet och ger bra förutsättningar att jobba nära varandra. Tillsammans kan vi hitta konkreta samarbeten som ger resultat för dig och ditt företag likväl som för hela Gotland.

Som den privata företagarförening vi är så har vi ett unikt och väldigt roligt uppdrag att samla er snart 1000 medlemmar på olika sätt. Oavsett i vilket nätverk eller hur många vi ses så bjuder vi in med ansatsen att det ska vara enkelt, roligt och attraktivt att driva företag på Gotland. Vi drivs av att samla alla er som vill se en hållbar tillväxt på ön – för Gotlands bästa!

En kort tillbakablick sista veckan kan ge en bra bild av hur vi jobbar:

  • Fredagsfrukost med temat ”Är Gotland en del av Sverige”, att kommunikationerna till och från ön är vår ödesfråga
  • Nätverksträff med Energinätverket för gotländska företag som vill jobba tillsammans kring omställningen
  • Nätverksträff med Gotländska kundmöten som har det gemensamt att man jobbar med kundmöten i mail, chatt och telefon
  • RES gruppen som står för regional exportsamverkan där vi lyfter saker som görs och behöver göras för att främja den gotländska exporten
  • Advisory board för GUTI som handlar om att möjliggöra och skala upp gotländsk textilindustri
  • Möte med partisekreteraren i Liberalerna som tillsammans med sina lokala representanter ville veta mer om det gotländska näringslivets förutsättningar

Aktiviteterna ovan var en del av det vi hann med i ordinarie verksamhet. Till detta har vi också våra åtta anställda som jobbar i sex olika projekt för att på olika sätt skapa bättre förutsättningar för er företagare. Det handlar om projekt kring kompetensförsörjning, öka antalet aktiva investerare på ön, hjälpa industriföretag i sin omställning, skapa nya jobb på landsbygden, hjälpa besöksnäringsföretag i sin omställning med mera

Vår grund- och projektverksamhet hänger tätt ihop. Grundverksamheten finansieras av er medlemmar, det gotländska näringslivet till 100%. Det är i denna verksamhet och med dessa aktiviteter som vi tillsammans får kunskap om vilka fler insatser som behövs. För dessa söker vi extern finansiering och skapar olika typer av projekt. 2022 tog vi hem cirka 10 miljoner till Gotland, främst EU-medel, för den verksamheten.

Med våra aktiviteter och projekt hoppas vi kunna skapa sammanhang där det kan delas erfarenheter mellan er för kunskap har ni mycket av. Vi hoppas också att ni i träffarna kan få utveckla olika typer av affärsmöjligheter.

För det är när vi kommer tillsammans och hittar konkreta saker att jobba med som vi också förstärker den där härliga vi-känslan som ofta finns på en liten plats som Gotland.

 

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev och få koll på vad som händer hos oss!

 

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen