Besöksnäringen kraftsamlar för att utveckla Gotland

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotland har tilldelat projektet Sustainable Plejs 14,1 miljoner kronor i investeringsstöd för att stärka företag inom besöksnäringen. Projektet riktar sig till 60 företag som bidrar till platsutveckling runtom på Gotland och som vill utveckla sin verksamhet inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Sustainable Plejs är ett samverkansprojekt mellan två organisationer; Gotlands Förenade Besöksnäring är projektägare med Tillväxt Gotland som projektsamverkanspart. Personal från båda organisationerna bemannar projektet, administrationen är delad. Att två organisationer gick samman gjorde det möjligt för Gotland att söka ett projekt av den här storleken.

– Sustainable Plejs är ett resultat av lärdomar från flera besöksnäringsprojekt på Gotland de senaste åren. För att uppnå målet att bli Sveriges mest attraktiva och hållbara destination behöver vi fortsätta arbeta systematiskt med att stötta företagen med kunskap om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, säger Kati Ahtee, projektledare för Sustainable Plejs på Gotlands Förenade Besöksnäring.

Projektet består av två affärsutvecklingsprogram som ska utveckla företagens hållbarhetsarbete samt förmåga att attrahera och behålla personal. Projektet kommer arbeta för att stärka relationerna mellan besöksnäringen och utbildningsväsendet på Gotland, samt inventera möjligheterna att etablera en högre utbildning inom restaurang och måltidsutveckling på Gotland i framtiden. Även insatser inom kommunikation ingår i projektet.

– Det ligger i Gotlands och våra medlemmars intresse i andra branscher att besöksnäring mår bra och ständigt utvecklas, det sprider kraft och arbete till exempelvis handeln och byggbranschen. Därför kändes det naturligt att gå in i detta projekt tillsammans med Gotlands Förenade Besöksnäring, säger Roger Hammarström, verksamhetsledare på Tillväxt Gotland.

Sustainable Plejs startade 1 januari 2023 och kommer att pågå fram till och med april 2026. Totalt förväntas 60 företag inom besöksnäringen att delta i de två affärsutvecklingsprogrammen.

– Besöksnäringen är ett av Region Gotlands utpekade styrkeområden och Gotland har ett starkt varumärke i besökssverige. Men konkurrensen är stenhård, genom att utveckla företagen kommer vi flytta fram Gotlands position som destination, säger Erik Öhrn, verksamhetsledare på Gotlands Förenade Besöksnäring.

Följ utvecklingen av projektet via Instagram-kontot @sustainableplejs

På bild projektteamet Sustainable Plejs, från vänster:

Anders Bonnevier, kommunikatör Gotlands Förenade Besöksnäring

Emelie Appelholm-Bergbohm, projektledare Tillväxt Gotland

Kati Ahtee, projektledare Gotlands Förenade Besöksnäring

Therese Löfgren Weinebrandt, projektkoordinator Gotlands Förenade Besöksnäring

 

Frågor eller vill du veta mer?

Kati Ahtee, Gotland Förenade Besöksnäring

kati@gotlandsbesoksnaring.se
073 748 17 09

Emelie Appelholm-Bergbohm, Tillväxt Gotland

emelie@tillvaxtgotland.se
073 069 67 78

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen