Ny omgång av Sustainable Plejs affärsutvecklingsprogram

Projektet Sustainable Plejs är en möjlighet för företag inom besöksnäringen att tillsammans med kollegor från branschen utforska och utveckla Gotland till en mer hållbar plats att besöka och verka på. Nu öppnar vi upp nya platser till projektets två olika affärsutveckligsprogram.

I höst startar programmet Lyftet inriktad på miljömässig hållbarhet. Efter årsskiftet startar programmet Spets med fokus på talangutveckling, arbetsgivarfrågor och samverkan med lokalsamhället. Gemensamt för båda programmen är att de bjuder på kunskap, inspiration och stärkt nätverk. 

Vill du veta mer om Sustainable Plejs och hur man kan delta i dessa affärsutvecklingsprogram? Kontakta projektledare Emelie Appelholm-Bergbohm på emelie@tillvaxtgotland.se 

Sustainable Plejs är ett EU-projekt som skall stärka Gotland som en hållbar destination och skapa reseanledningar året om. Insatser pågår under 2023-2026 och riktar sig till små eller medelstora företag inom besöksnäringen. Vi vill sätta Gotland på kartan som den mest attraktiva och hållbara destinationen i Sverige. För att lyckas med det ska vi stärka den gotländska besöksnäringen i deras utveckling av hållbara affärsmodeller. Vi ska även förstärka besöksnäringens samarbeten med det befintliga utbildningssystemet på Gotland. Genom att förse företagen med nya kunskaper, kontakter och arbetssätt kommer projektet att bidra till omställningen av den gotländska besöksnäringen.

Samtliga deltagande företag kommer dessutom erbjudas framtagning av kommunikativt material i form av bild och text för sina verksamheter. Det framtagna materialet kan användas i flera kanaler, vilket kommer bidra till en mer enhetlig bild av Gotland som en hållbar destination.

Projektet Sustainable Plejs är ett samverkansprojekt mellan Gotlands Besöksnäring AB och Tillväxt Gotland där GFB är projektägare. Projektet startades i januari 2023, och pågår fram till april 2026. Projektet är finansierat av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt av Region Gotland.

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen