Klivet ska hjälpa industriföretag med hållbarhetsfrågor

Vårt senaste tillskott i Tillväxt Gotlandfamiljen är EU-projektet Klivet som varit igång sedan november. Här ska industriföretag få chansen att utvecklas inom hållbarhet och det är vi som tillsammans med vår motsvarighet Kalmar IUS håller i trådarna. På Gotland sitter projektledare Sophie Jansen och i Kalmar Helena Tinnert och Stefan Karlsson.

Syftet är alltså att hjälpa företag i deras hållbarhetsprocess. Många företag upplever det överväldigande med all information och har inte resurser att reda ut vad som egentligen är första steget. Det är här som Klivet kommer in genom att ge en helhetsbild – allt från vad som egentligen hände under klimatmötet i Glasgow till att utbilda i FN:s globala mål. 

Grunden kommer att ges genom sex seminarier som utbildar deltagarna i frågor om omvärldsanalys, hållbarhetstrender runt om i världen och hållbart ledarskap. Ett antal företag kommer därefter att få tillgång till ett digitalt verktyg som löpande ska mäta företagets utveckling inom hållbarhet. Själva verktyget är ännu i sin linda och det är projektledarna för Klivet som är med och utformar det. Tanken är att företagen i många år framöver ska kunna använda verktygen som ett stöd för att se att utvecklingen går i mer och mer hållbar riktning. 

Under arbetet med att starta upp Klivet föddes idén om ett samarbete med det hållbarhetsprogram som finns på Campus Gotland. Här går högskolestudenter som har helt uppdaterad kunskap om hållbarhet och genom ett samarbete kommer de att kunna stötta företagen som ingår i projektet genom att hjälpa till med en så kallad självdeklaration. Studenterna kommer att utgå från en modell som heter ISO 26 000 där man går igenom 50 frågor kopplade till de globala målen. Tanken är att företaget på så sätt kan se hur de ligger till i sin utveckling och studenterna är med och definierar utmaningar och ger lösningsförslag. Totalt kommer åtta företag att ha chansen att samarbeta med Campus Gotland på det här sättet. 

Projektnamnet Klivet ska illustrera känslan av att ta ett kliv mot förändring och även om projektets sluttid är satt till april 2023 är tanken att det ska leva vidare även efter den tiden. Redan den 16 december hålls första frukostseminariet som blir fysiskt på Växthuset Linds. Här kan du anmäla dig till det (länk).

Vill du veta mer om projektet? Välkommen att kontakta projektledare Sophie.

Kort om Sophie:

Sophie har tidigare bland annat jobbat på Salthamn med bland annat hållbarhetsfrågor. Hon har tidigare jobbat utomlands i tretton år och bland annat startat och drivit en vegansk restaurang i Nice i Frankrike.

Dela med dina vänner!