Det här var bäst med 2021

Trots ännu ett lite ovanligt år har vi haft ett 2021 fyllt av aktiviteter. Här sammanfattar våra projekt vad som varit bäst med året ur deras perspektiv och jag vill förstås också passa på att nämna ett par saker:

 • Att få börja träffas igen – oavsett aktivitet så är det ändå i mötet mellan människor som det stora utvecklingsarbetet sker.
 • Företagens omställningsarbete – nu är det inte agenda 2030 eller de globala målen som styr längre! Företagens egna drivkrafter att fortsätta vara attraktiva för sina kunder är fokus.
 • Att vi är anställda och en styrelse på totalt 25 personer som verkligen brinner för Gotlands bästa – Vi kommer att kunna ge bra medlemsnytta med ett så bra team!

Alla behövs på Gotland

 • Varje enskild individ som vittnar om hur värdefullt det varit för dem att delta i projektet och komma i sysselsättning. 
 • Vilka fantastiska företagare vi har på ön som är redo att ge unga individer en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden men som också utmanar gamla arbetsätt och sin syn på kompetens och rekrytering i stort.
 • Styrkan i samverkan och alla givande mötet vi haft med Region Gotland och Polisen bland annat. Det finns en sådan storhet i att ta sig an utmaningar tillsammans.

Operation Matbyrån

 • Bäst i år i projektet är såklart att det har dragit igång!
 • Mest intressant men också utmanande har varit att börja förstå, forma och testa vad Matbyrån ska vara för något och vad Matbyrån ska erbjuda.
 • Roligast har varit att inse att vi innan året är slut bildar Matbyrån Gotland AB som dotterbolag till Gotland Grönt Centrum.

 

Omställningskultur

 • Det finns 1000 företag inom den kulturella och kreativa näringen på Gotland! Vi blev väldigt glada när vår tidigare branschkartläggning bekräftades av inköpt statistik från SCB.
 • I september så genomförde vi Omställningskulturs första aktivitet SNACKA KULTUR. 60 kulturföretagare möttes och samtalade och den fantastiska stämningen lever ännu kvar i oss.
 • Vi gläds åt hur projektet Omställningskultur på ett tydligt sätt kopplar ihop klustret Kulturum med Tillväxt Gotland.

Sustainable Speis

 • I oktober samlande vi över 120 personer inom måltidsturismen för två inspirerande dagar i Salthamn och tillsammans stärka positionen som en hållbar måltidsdestination och stärka Gotland som mat & dryckes varumärke.
 • Att få se utvecklingen mellan kockar och bönder och se affärer göras för att stärka den lokala ekonomin.
 • Affärsutvecklingen sker när man sätter ihop människor, det behöver inte vara så komplicerat.

Dela med dina vänner!