Ta hjälp av universitetsstudenter i vår

I den här filmen berättar Mathias Cöster, docent vid Uppsala Universitet och styrelseledamot i Tillväxt Gotland, mer om samarbetet

Genom vårt samarbete med Uppsala Universitet Campus Gotland har vi nu möjlighet till ett riktigt intressant idéutbyte med studenterna på ekonomiprogrammet. De söker nämligen flera företag för att studera riktiga, relevanta exempel på hur man kan jobba med allt från beslutsfattande till affärsredovisning och marknadsföring. Du som företagare får alltså möjlighet till konkreta inspel från studenterna, nya ögon på din verksamhet och hjälper samtidigt till att ge ökad förståelse för företagandet i allmänhet och Gotland i synnerhet – win, win alltså!

Till en del kurser önskar universitetet representanter från olika företag som kan berätta om sin verksamhet på Gotland, till andra handlar det om att fungera som caseföretag som studenterna inom ramen för olika ämnen studerar. 

Den här typen av utbyte brukar vara mycket uppskattat och värdefullt och vi hoppas att många av er medlemmar vill vara med. Om du känner att något av alla upplägg nedan passar dig och ditt företag hör du av dig till Roger som förmedlar kontakten vidare. 

Grundkurs i marknadsföring I (17/1-17/2 vårterminen 2022)

Till kursen önskas: Under kursen genomför studenterna en omvärldsanalys där de analyserar och ger förslag och rekommendationer till verkliga caseföretag. Därför söker man företag som vill vara med och få hjälp med saker som kundsegmentering, positionering och varumärke.

Organisation I – individen och organisationen (18/2-23/3 vårterminen 2022) 

Till kursen önskas: Personer från företag som kan berätta om en händelse där till exempel grupprocesser varit av största vikt och/eller om hur man arbetar med företagsmiljö/arbetsmiljö och ledarskap. 

Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys (24/3-1/5 vårterminen 2022)

Till kursen önskas: Företagare som kan föreläsa om sina erfarenheter och även tillhandahålla olika problem som studenterna skulle kunna lösa.

Är du och ditt företag intresserade av att vara med? 

Kontakta:

Roger Hammarström

roger@tillvaxtgotland.se 

Dela med dina vänner!