Hon föreslås bli ny ordförande för Tillväxt Gotland

Valberedningen föreslår att styrelseproffset och Gotlands tidigare landshövding Cecilia Schelin Seidegård blir ny ordförande.

Paul Dino Larsson har varit vår ordförande sedan 2018. Nu lämnar han över stafettpinnen och som förslag till ny ordförande finns ingen mindre än styrelseproffset och Gotlands tidigare landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Att Dino släpper ordförandeklubban betyder inte att hans engagemang för att utveckla och stärka näringslivet på ön slocknar. Istället blir han kvar i föreningen i en ny roll och fortsätter att arbeta i flera av de projekt han varit med och drivit fram.

– Jag har haft ett av Gotlands finaste uppdrag och det vi har gjort har känts angeläget och viktigt.

Med allt arbete som lagts ner i vår organisation står vi verkligen rustade inför nästa steg. Då är det

ett bra läge för mig att fokusera på mitt företag som handlare och att släppa fram en ny ordförande. Att Cicci kliver in i den rollen med all sin kunskap och sitt stora nätverk känns väldigt värdefullt, säger Dino. 

När hon blir vald kommer Cecilia att ägna den första tiden som ordförande åt att lära känna personal och styrelse. Men ganska snabbt därefter blir det konkret arbete med frågor som är viktiga för öns näringsliv. 

  • Färjepriserna är ju en sådan fråga som är akut, både prisbilden här och nu och den kommande upphandlingen. Vi måste samverka med regionen, vars synpunkter vi delar, och samla ihop oss för att vara starka tillsammans. Jag var ju med  i en annan roll förra gången det var upphandling och då var vi oerhört tuffa och hördes i hela landet. Jag tror att det är något vi måste göra igen, för den här situationen är akut både för näringslivet och alla oss som bor här.

Samarbete och dialog ger ett starkt Gotland

Under en turbulent tid med först pandemin och därefter kriget i Ukraina menar Dino att Gotland ändå lyckats ta sig igenom kriserna väl tack vare sammanhållning och samarbete. Genom näringslivsberedningen har vi kunnat stärka dialogen med regionen och gemensamt gjort olika prioriteringar för att jobba med företagsklimatet på Gotland.

– I början av 2020 samlades vi kring sju områden i det som kallas för “handslaget.” När pandemin bröt ut kunde vi tillsammans presentera förslag på stödåtgärder som fångades upp av regionen. Genom att jobba ihop och ha en bra dialog och ett prestigelöst förhållningssätt kan vi arbeta för näringslivets bästa.

Cecilia instämmer och betonar att vår styrka också ligger i att vi är duktiga på att fånga upp synpunkter och idéer från medlemmarna – och agera på det. 

– Genom att ta tillvara på erfarenheterna från våra medlemmar, som ju är kloka människor med ett starkt eget driv, kan vi koordinera och vara på en samlad röst för det gotländska näringslivet. Och vi kan tryggt utgå från att kraften och viljan att jobba för ett starkt Gotland finns här, säger hon. 

Valberedningen kommer att föreslå ytterligare tre nya ledamöter. Ilse Hallgren som har en bred förankring i de gröna näringarna och inom förnyelsebar energi, Julius Bengtsson som företräder GEAB och energisektorn samt Patrik Hjert som kommer att representera gotländska utvecklingsbolag i samverkan/GUBIS.

Stämman är torsdag 20/4 klockan 18:00 på Strands Veranda, Wisby Strand.

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen