Fossilfri konkurrenskraft på Gotland

Energinätverket höll årets första träff hos Arla Foods, där mycket spännande är på gång! Inledningen hölls av Roger Hammarström från Tillväxt Gotland och Patrick Dahl från Energicentrum. Arlas hållbarhetsarbete presenterades av deras platschef Martin Berg.

Arla är ett av två pulvermjölksfabriker i Sverige, med en liten del som producerar Gotlands mjölk. Arla har idag en fossilfri verksamhet där processen (värme) främst kommer från flis och annars biogas/HVO. Fordon drivs främst på HVO. De är stolta att ha cirkulärt tänk där mjölk kommer till Arla från lokala bönder, kornas avföring blir biogas som Arla använder i deras produktion. Biogödsel är en restprodukt från biogasproduktion som används av bönder som näringsrik och luktfri gödsel.

Därefter välkomnades Region Gotland, Teknikförvaltningen (TKF), som berättade om deras tydliga mål och kriterier för arbete mot en mer hållbar verksamhet. Mycket planer för vår och sommaren 2023, t.ex. att ta fram laddinfrastruktur- och fordonsstrategi. Ett redan nått mål är att ett politiskt beslut är taget att varje investerings- och upphandlingsbeslut skall vägas mot en kostnad satt för koldioxidavtryck. Pris för koldioxidavtryck sätts mot nivån för EUs utsläppshandel. F n 902 kr/ton. Detta för att göra mer motiverade beslut och jämförelser mellan inköp av fossila och fossilfria transporter. De ska även fasa ut dieseln mot HVO på våren 2023.

Träffen avslutades med en digital presentation från Jämtland Härjedalen – arbete mot fossilfri konkurrenskraft. Arbetet är uppdelat i följande arbetsgrupper:

  • Elektrifiering av transporter
  • Fossilbränslefri turismnäring
  • Digitala vägar för fossilfrihet
  • Lokal produktion av biobränsle

De har stor fokus på arbetet utifrån företagens behov och strategiska val. De har nått gott resultat genom att skapa möjlighet för företag inom samma värdekedja att komma samman, vilket gör att mycket av arbetet består av överenskommelser inom gruppen. Då har de kunnat skapa möjligheter till att ta steg mot fossilfrihet med god ekonomisk hållbarhet.

Initiativen har byggt på företagens egna drivkrafter och vilja att investera tid för att skapa positiv förändring. Ägarföretagen är bl.a. Swedavia, Jämtkraft, Länsförsäkringar, LRF, Knowit och Skistar som finansierade rapporten. Detta blev därefter nätverkets mål på ”Regional handlingsplan för fossilfrihet från näringslivet i Jämtland Härjedalen”.

Allt som allt en väldigt spännande träff med god feedback och Petra Ahlman (ansvarig för energinätverket) ser mycket fram emot att välkomna till nästa nätverksträff den 11 maj!

Martin Berg, platschef på Arla berättar om deras hållbarhetsarbete.

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen