Drivets landsbygdsturné i Fårösund, Boge, Roma och Hemse

Ett soligt vårväder inledde Landsbygdsveckan och projektet Drivets (näringslivsdriven platsutveckling) turné i Fårösund, Boge, Roma samt Hemse. Vädret bjöd inte bara på diskussioner kring platsutveckling och platsvarumärke utan bjöd också på spännande studiebesök med tema filmproduktion, småskalig spritproduktion, glasblåsning, kultur- och teaterverksamhet och högkvalitativ möbeltillverkning. 

På varje studiebesök deltog en härlig blandning av aktörer från många branscher och organisationer;  företag, kulturföreningar, utvecklingsbolag, handels- och besöksnäringsföretag, projektledare, politiker, Region Gotland mfl. Vilket bidrag till en spännande och dynamisk dialog med sammanfattande punkter nedan:

  • Behovet av bättre samverkan mellan olika utvecklingsbolag och platsutvecklingsföreningar, samt att alla skulle kunna bidra till bättre kontaktvägar privata aktörer och myndigheter.  
  • De olika orternas skiftande platsvarumärken och att det finns ett behov av att lyfta och jobba vidare med detta. Viktigt att varje orts unikitet blir synliggjort för att bättre kunna kommunicera mot både inflyttande och besökande. 
  • Serviceorterna behöver utveckla sitt kommersiella utbud och hitta verktyg för att strategiskt jobba med etablering av nya handels- och serviceföretag. Roma/Hemse/Klintehamn togs som ett gott exempel på platsutveckling i dessa serviceorter. 
  • Ett samarbete mellan de olika orterna och utvecklingsaktörerna skulle ge en rad synergieffekter då man tillsammans skulle få mer kraft, resurser och kompetens. 

Här kan du läsa mer om projektet Drivet. Om du vill veta mer kontakta gärna projektledare Tomas Kruth: tomas@tillvaxtgotland.se

Bilder från Boge Bränneri, Fårösund Folkhögskola, Roma Kungsgård, och G.A.D.

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen