Tomas Kruth – ska stärka näringslivet på landsbygden

Vi är stolta att välkomna Tomas Kruth från Jönköping till vårt team. Tomas kommer att driva och basa över  projektet ”Näringslivsdriven platsutveckling”. Det långa namnet till trots så beskriver det precis vad projektet handlar om – platsutveckling på Gotland baserat på näringslivets förutsättningar och behov.

Tomas har en lång och gedigen bakgrund inom stadsutveckling. Tomas har sedan 90-talet jobbat med allt från att utveckla köpcentra och  gallerier till städer och regioner. Erfarenheter som nu kommer väl till pass i detta nya projekt. 2021 skrev han  för Tillväxt Gotlands, Länsstyrelsens och Region Gotlands, Gotlands platsutvecklings strategi. En rapport betitlad ”Platsutvecklingsstrategi – ett idédokument om framtidens kommersiella serviceutbud på Gotland”.

Det är utifrån på denna strategi han nu skall jobba vidare med att sjösätta en samarbetsmodell för platsutveckling för hela Gotland. Det nya projektet räknas med att vara slutfört i september 2024. De verktyg och arbetsmetoder som Tomas använt sig av då han utvecklat städer – i sin roll som stadsutvecklare – skall nu omvandlas för utveckling av landsbygden. Det handlar mycket om samverkan, att jobba tillsammans och mot gemensamma utsatta mål. Projektets fokus initialt blir at lyssna på näringslivets företrädare och ta reda på vilka förutsättningar de har och vilka behov som finns.

Vi ser med tillförsikt fram emot resultatet av det arbetet som nu satts igång och för hur samverksmodellen för hela Gotland kommer att se ut.

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen