Rapport från årsstämman i Tillväxt Gotland

Så har då året 2021 lagts till handlingarna. Det skedde i förra veckan då vi på Tillväxt Gotland höll årsstämma.

I år hade vi valt att hålla mötet på Hop Shed Brewery, strax norr om Visby. Drygt ett 40-tal medlemmar dök upp på stämman. Några valde för säkerhetsskull cykeln till ölkrogen andra delade på bil eller taxi. Bryggeriets ägare Rob Luke Bough berättade om tillkomsten av Hop Shed Brewery, ölet, ölbussarna och hans tankar om framtiden. För den intresserade erbjöds även tillfälle till provsmakning av de lokala ölsorterna. Rob och co har drygt 20 tappkranar i den välfyllda baren. Alla med gotländskt producerad öl.

Tillväxt Gotlands ordförande Paul ”Dino” Larsson gav sin bild av läget i omvärlden och pekade på vad detta skulle ge för konsekvenser för Gotland. Hur kan vi hantera situationen och vad kan vi göra för att Hinna först till framtiden – som han uttrycket det. Dino lämnade över till Roger Hammarström, vår verksamhetsledare som sammanfattade föreningens aktiviteter under pandemiåret 2021. Förutom de projekt som drivs genom Tillväxt Gotland så är föreningen numera även delägare i såväl Gotlands Lokalfinansiering som Grönt Centrum. Angelägna steg tagna för att samla öns branscher och näringar och för att skapa förutsättningar och verktyg till att fortsatt tillväxt.

Tillväxt Gotlands verksamhet samlar vi i en så kallade hisspitch*

”Tillväxt Gotland jobbar för Gotlands bästa genom att samla de krafter som vill se en hållbar tillväxt på ön.
Vi skapar sammanhang där vi kan dela erfarenheter, skapa affärsmöjligheter och vi-känsla.”

Stämman avslutades formellt med att styrelsen gavs ansvarsfrihet för 2021. Samtliga i den styrelsen önskade sitta kvar och hela styrelsen blev omvald. Inför 2022 så enades mötet om att en mindre justering av medlemsavgifterna skulle ske under 2022.


* En hisspitch är en extremt kort presentation av ett företag, projekt eller en idé. Den ska vara så kort och sammanfattande att du skall hinna förklarande den för en främling, medan ni tillsammans åker mellan våning 1 och 5 i en hiss.

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen