Operation Matbyrån blir Matbyrån Gotland AB

Intresset för den gröna näringen växer och är större än aldrig förr.

Hållbarhet, långsiktighet och utveckling är aktuella frågeställningar för såväl oss konsumenter som för alla som jobbar med den gröna näringen på ön. Med utgångspunkt från dessa frågor och med målsättningen att hitta en ny modell för samverkan inom mat- och livsmedelsbranschen startade Gotland Grönt Centrum, LRF och Tillväxt Gotland 2020, projektet Operation Matbyrån. Mycket har hänt sedan projektstarten. Nu tar projektet ett nytt steg framåt.

Operation Matbyrån blir Matbyrån Gotland AB

Initiativet går nu från att ha varit ett projekt till att bli ett aktiebolag. Matbyrån Gotland AB heter det av Grönt Centrum Gotlands helägda dotterbolag. Det blir ett matkluster med uppdrag att stärka och utveckla företag inom hela livsmedelssektorn på ön. Matbyrån Gotlands arbete präglas av stor lyhördhet för vad företag inom mat och livsmedel på Gotland behöver och saknar för att kunna utvecklas på bästa sätt. Det handlar om att ha örat mot marken och vara nytänkande, med målet att sätta Gotland på matkartan som en hållbar producent av förstklassiga matråvaror, unika matupplevelser och fantastiska livsmedelsprodukter

Tillväxt Gotland ny delägare i Gotland Grönt Centrum

Som ett led i bildandet av Matbyrån Gotland AB kliver Tillväxt Gotland in som ny delägare i Gotland Grönt Centrum AB, som idag ägs av Hushållningssällskapet, Region Gotland och LRF.

Beslutet om 5 procentigt delägarskap tog Tillväxt Gotland under fredagens (25 mars) extrastämma. Senare i veckan räknas Region Gotland godkänna delägarskapet.

För Tillväxt Gotland blir det en naturlig del att jobba för styrkeområdet mat och livsmedel, genom ett engagemang i Gotland Grönt Centrum och i Matbyrån. Tillväxt Gotland samlar alla branscher för att tillsammans kunna utveckla Gotland mot en hållbar tillväxt. Oavsett vilken bransch man tillhör så är Gotlands styrkeområden en viktig faktor för utveckling.

VD för det nya bolaget Matbyrån Gotland AB blir Paula Cederberg Ahlsten.

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen