Matbyrån samlar & stärker

Matbyrån finns till för att stärka och utveckla företag inom mat och livsmedel på Gotland. Matbyrån ”leder i mellanrummen” – skapar bryggor mellan olika delar i mat- och livsmedelssystemet och ser till att ingen ramlar mellan stolarna. Matbyråns filosofi är att få hela mat och livsmedelssystemet att bli mer hållbart – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Matbyrån Gotland AB grundades till följd av ett samarbetsprojekt mellan Gotland Grönt Centrum, Tillväxt Gotland och LRF Gotland och är ett helägt dotterbolag till Gotland Grönt Centrum. Samarbetsprojektet finansierades via landsbygdsprogrammet. Rent konkret innebär det att Matbyrån:

  • Skapar mötesplatser för företagare inom mat och livsmedel
  • Är ditt bollplank för tankar, frågor och idéer
  • Förmedlar kontakter så att du kommer vidare och hamnar rätt – snabbare
  • Erbjuder stöd till affärsutveckling 
  • Ger dig en överblick på finansieringsmöjligheter
  • Har koll på omvärld och trender som gör det lättare för dig att möta marknaden
  • Samverkar och förmedlar mat- och livsmedelsföretagens behov till offentligheten
  • Jobbar på att bli Sveriges bästa matkluster 

I veckan var Matbyrån ute på roadtrip till norra delen av Gotland och hälsade på Tajnungs gård och Tibblegård. Här får ni lära er lite mer om vad som händer på dessa gårdar:

Tajnungs Gård

I Hangvar ligger Tajnungs gård som drivs av familjen Bornold. Gården är en 1600-talsgård med anor ända till järnåldern och ligger i en mäktig miljö med säregen natur. Gränsande till gården ligger stenrösen och kämpagravar från tidig stenålder och fram till medeltiden. Pontus tar emot oss, efter att först ha utfodrat djuren. Här bedrivs främst KRAV-produktion av nöt- och lamm, men även flodkräftor sommartid. På Tajnungs finns egen gårdsbutik och här kan man också köpa lammskinn och honung.

Pontus på Tjanungs gård.

Tibblesgården

Någon kilometer från Tajnungs ligger Tibblesgården. Tibbles var tidigare en hästgård, men sedan Per, Saskia och Matt tog över i 2020 så bedrivs här ett regenerativt och biodynamiskt jordbruk. När vi kommer på besök har en av de två tunnelväxthusen just fått sin plast över sig och aktiviteten är i full gång på alla nivåer. Små gröna plantor spirar både i bäddarna i växthuset och i sina försådder, i väntan på utplantering. Det är en mängd spännande grönsaker på gång här!På markerna strax intill betar gutefår som kommer att lamma om en månad och utgör en viktig del av gårdens kretslopp.

Matbyrån, Paula Cederberg Ahlsten, Emma Rautianen, My Wrethagen hos Per på Tibbelgård

Här kan du läsa mer om Matbyrån och deras initiativ, har du frågor kontakta Paula Cederberg Ahlsten via mail:

paula@matbyrangotland.se

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen