Kulturen har stor betydelse för Gotlands varumärke

Vilken potential och betydelse har kulturen för Gotlands platsvarumärke och öns utveckling för besökare och bofasta? Det var huvudfrågan för nätverksträffen för kreativa företagare den 10 april.

Ny nationell strategi presenterad
Det händer mycket på KKB-området. Den 9 april släppte regeringen en ny strategi för företag i kulturella och kreativa branscher. I strategin formuleras en vision för 2033, där Sverige har stärkt sin position som ett ledande land för de kulturella och kreativa branscherna. På Gotland kan vi vara stolta över att vi är ett av tre län med störst andelsmässig tillväxt inom KKB de senaste åren. På ön finns cirka 1 000 aktiva företag inom detta näringsfält.

Kulturturism växer i attraktivitet världen över
Nätverksträffen tog sin utgångspunkt i Visit Swedens förstudie om kulturturism som släpptes i höstas, med särskilt fokus på länken mellan platsutveckling och kulturturism. Jan Lindforss från Knak och Cristina Bernhardsson Ribeiro från Bergmancenter berättade om hur de arbetat medvetet senaste åren med att både locka ny publik och att stärka sitt varumärke och sina insatser för att skapa engagerande programverksamhet både för besökare och bofasta.

Möjligheter att synas i Destination Gotland och Region Gotlands kanaler
Adam Jacobsson från Destination Gotland berättade om deras insikter om kulturen som reseanledning till Gotland. Han uppmuntrade arrangörer och företagare som arbetar med evenemang och aktiviteter att samarbeta med Destination Gotland för att synas i deras kanaler.

Mimmi Gibson, varumärkesansvarig för varumärket Gotland, delade i sin tur med sig av Region Gotlands arbete med Gotland.com – en sajt som har mål att inspirera om livet på ön över hela året och hela Gotland. Hon tog också fasta på de slutsatser som Visit Swedens förstudie kommit fram till och konstaterar att Gotland har en stor potential att locka de kulturintresserade, nyfikna upptäckarna som är en stor målgrupp inom hållbart resande. Regionen har tagit fram en varumärkesplattform där det

Tack för denna gång – vi ses i höst igen
Tack till alla deltagare och medverkande under träffen! Vi hälsar alla kreativa företagare välkomna tillbaka igen den 2 oktober, då det är dags för nästa träff.

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen