Årsstämma 2024

Roger Hammarström och Cissi Seidegård Schelin redo för årsstämma 2024

Under onsdagen 10 april genomfördes Tillväxt Gotlands årsstämma på hemmaplan, i Donnerska huset i Visby. Några nya namn valdes till styrelse, valberedning och som revisor. Stämman inleddes med mingel och ett 50-tal medlemmar kom för att delta. Roger Hammarström, verksamhetsledare, inledde mötet med att berätta om året som gått och lite om planerna framåt. Närmare 100 aktiviteter i form av evenemang, projektträffar, frukostmöten och möten med det offentliga genomförs under ett verksamhetsår. Nämndes också målet att starta ytterligare projekt under 2024, vilka det blir får vi höra mer om längre fram. De olika projektledarna presenterade också kort om de pågående projekt som drivs inom föreningen.

Därefter fick vi lite utblick i form av ett ett samtal mellan föreningens ordförande Cecilia ”Cissi” Schelin Sedegård (som gjort sitt första år som ordförande i föreningen) och Stefan Hollmark, regiondirektör Region Gotland. Också han ny på jobbet. Stefan förklarade att han känner både frustration för saker som tar tid men också stark tro på de samlade krafter som finns på ön.

Som sista pass var det dags för den formella delen av stämman. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och resultat och balans-räkning fastställdes utifrån den redovisade årsredovisningen.

Två nya namn tar plats i styrelsen: Sofia Munkhammar (vd för Best Western Strand Hotell) och Håkan Johansson (vd Gotlandsbolaget).

Till ny revisor valdes Roger Mirchandani och som revisorssuppleant Emma Järlö, båda auktoriserade revisorer LR Revision.

Till valberedning valdes Marcus Risberg (sammankallande) samt Cecilia Daun och Paul Dino Larsson

Styrelsens uppställning efter onsdagens årsstämma:
Cecilia Schelin Seidegård, ordf
Magnus Larsson, vice ordf
Håkan Johansson, ledamot
Martin Becker, ledamot
Dan Kolmodin, ledamot
Patrik Hjert, ledamot
Nancy Youssef, ledamot
Ilse Hallgren, ledamot
Mathias Cöster, ledamot
Sofia Munkhammar, ledamot
Julius Bengtsson, ledamot
Markus Moisejeff, ledamot
Jenny Sander, ledamot

Inbjuden till stämman för att berätta lite om sin syn på sitt nya jobb och på Gotlands möjligheter för tillväxt. Regiondirektör Stefan Hollmark
Ett 50 tal medlemmar var på plats och minglade innan själva årsstämman drog igång

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen