Konkurrens på lika villkor!

Gotland behöver sin landsväg och med detta få konkurrera på lika villkor som övriga landet!

Trafikrådet åkte nyligen till riksdagen där vi fick träffa både trafikutskott och infrastrukturminister. Kort sammanfattat fick vi tillfälle att säga rätt saker till rätt personer.

Vi hade stor hjälp av våra medlemmars tidigare inspel som numer ger sig uttryck i de gotländska ståndpunkterna. Väldigt förkortat säger de att vi behöver snabba, säkra och täta överfarter till konkurrenskraftiga priser. Priserna kommer med aviserade höjningar inte längre att vara konkurrenskraftiga vilket är oroande. Snabba överfarter är också hotade nu när kommande upphandlingsunderlagen snart ska vara färdigt. Vilka blir kraven i den upphandlingen?

Vi försöker så gott vi kan och att vara i riksdagen och berätta är en av många insatser som görs. Vi hoppas nu att hela Gotland fortsatt kan agera gemensamt i frågan och värna vår landsväg. Det är när vi ser färjetrafiken som just vår landsväg som vi kan konkurrera på lika villkor i hela landet.

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen