Höjda färjepriser – vad gör vi?

Inför 2023 och framåt har nu aviserats höjda priser på vår landsväg, färjan till och från Gotland. Rederiet har att följa de ramar som finns i nuvarande upphandling och måste få täckning för höjda bränslepriser.

Färjetrafiken är till för gotlänningar, gods och besökare och alla dessa perspektiv påverkar dig som företagare på Gotland. Därför är det viktigt att vi ser alla dessa samlat när vi agerar. Vi som företagarförening har hela tiden valt att agera tillsammans med övrigt samhälle i frågan och samlingsplatsen är det gotländska trafikrådet.

Trafikrådet samlar privata och offentliga aktörer på ön kring frågor som rör vårt öläge och vår infrastruktur. Vi har gemensamt tagit fram de gotländska ståndpunkterna som i huvudsak går ut på att vi kräver snabba, säkra och täta överfarter till och från ön. Till detta säger vi också att vi ska ha konkurrenskraftiga priser.

Vi som företagarförening vidhåller dessa ståndpunkter och kommer nu att göra allt för att friska upp minnet hos politik och andra beslutsfattare i frågan. Gotland måste ha samma förutsättningar som övriga Sverige för att kunna fortsätta att utvecklas. Vi kan inte ha ett livskraftigt näringsliv om vi inte kan konkurrera på lika villkor.

Det gotländska trafikrådet är nu viktigare än någonsin! Där kan vi agera samlat och fortsätta driva våra ståndpunkter. Våra lokala politiker behöver hjälpa till att lyfta frågan nationellt, inom varje parti, och vi behöver få en tydlig och öppen kommunikationskanal till infrastrukturministern.

Avslutningsvis, prishöjningarna är kännbara för oss alla och slår direkt här och nu. Men hur kommer detta att påverka kommande upphandling och trafiken som ska vara från 2027? Trafikverket färdigställer inom kort upphandlingsunderlaget så frågan är hur prishöjningarna nu kommer att påverka vår landsväg på lång sikt?

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen